Grupul de Acțiune Locală Federația pentru Dezvoltarea Zonei Rurale „Bârgău – Călimani organizeaza concurs pentru postul:

Expert evaluare, selectare proiecte – 1 post : contract cu timp parțial de lucru / perioada determinata

Cerinte:
Pregatirea de specialitate: Studii superioare cu diploma de licenta, de preferat tehnice sau economice
Perfecţionări ( specializari): cursuri de instruire în domeniul managementului de proiecte, evaluarea si selectarea proiectelor (in special cele finantate prin PNDR), competenţe în construcţia si dezvoltarea de parteneriate public-private în cadrul programului LEADER din PNDR
Experienta profesionala pentru detinerea postului: experienta in evaluarea cererilor de finantare, monitorizarea implementarii proiectelor, urmarirea activitatilor proiectului, recomandabila este experienta evaluarii si selectarii proiectelor cu finantare prin PNDR.
Cunoştinte de operare pe calculator – nivel: operare Windows/ produse Office (Word, Excel, Power Point) / operare în retea, Internet si poştă electronica, nivel mediu.
Limbi straine – grad de cunoastere: minim o limbă străină de circulaţie internaţională (engleză/franceza/germană/italiană) – nivel mediu (înţelegere, scris, citit)
Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare:
– abilităţi de comunicare;
– capacitati crescute de integrare în colectiv, de lucru în echipa, eficienta maxima in realizarea
atributiilor;
– soluţionarea situaţiilor conflictuale;
– iniţiativă, seriozitate, conştiinciozitate şi flexibilitate;
– capacitati crescute de analiză şi sinteză;
– capacitate de păstrare a confidenţialităţii.
Constituie un avantaj experienta de munca intr-o alta organizatie care a implementat proiecte cu fonduri europene si de coeziune, implementarea proiectelor LEADER in finantarea anterioara sau actuala, experiența în elaborarea, implementarea, evaluarea sau monitorizarea de proiecte in cadrul PNDR, sau cu fonduri europene.
Dosarele de concurs se depun în perioada 04.12.2017- 15.12.2017 (până la ora 14.00)

Informații suplimentare se obțin la biroul GAL FDZR „Bârgău – Călimani”, din comuna Prundu Bîrgăului, nr. 408/A (Centrul Multifuncțional, vis-a-vis de sediul Primăriei) și la telefon : 0786780221, 0786780220 si e-mail: gal@birgau-calimani.ro, office@birgau-calimani.ro

Mai multe detalii in fisieul de mai jos

 

Descarcă anunțul de angajare integral