Anunț recrutare personal proiect POCU ID 114598 – Partener 1 – Comuna Bistrița Bîrgăului

Primăria Comunei Bistrița Bârgăului, în calitate de partener în proiectul ,,Investiția în oameni = Viitorul Comunei Bistrița Bîrgăului”, ID 114598, proiect finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, intenționează să angajeze 1 persoană pentru postul de responsabil grup țintă.

Cerințe specifice pentru ocuparea postului:

  • Studii superioare corespunzătoare postului – 3 ani
  • Experiență specifica în activități de selecție, recrutare sau organizare susținută cu documente pentru postul ocupat, minim 3 ani
  • Competențe în gestionarea resurselor umane (activități de selecție, recrutare sau organizare)
  • Abilitați de organizare
  • Abilitați de comunicare și relaționare cu beneficiarii
  • Competențe de operare PC de nivel mediu

Programul de lucru este de 4 ore/zi, 20 ore/ săptămână

Documentele necesare depunerii candidaturii pentru ocuparea postului sunt : scrisoare de intenție cu precizarea disponibilității de lucru în proiect, CV în format Europass semnat pe fiecare pagina, documente justificative ale expertizei relevante declarate în CV, copie carte de identitate.

Documentele se pot depune la sediul primăriei Comunei Bistrița Bîrgăului la secretariat sau pot fi trimise pe adresele de e-mail : andreea.galben@investitiainoameni.ro, sau gal@birgau-calimani.ro.

Ne puteți contacta și la numărul de telefon : 0749497924 .