Anunt recrutare personal proiect POCU 114598
Școala Gimnazială Nr. 1 Bistrița Bârgăului, în calitate de partener în proiectul ,,Investiția în oameni = Viitorul Comunei Bistrița Bîrgăului”, ID 114598, proiect finanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020, intentioneaza sa angajeze pentru Programul educațional ,,Scoala dupa Scoala”:

• Profesor SDS P2- 2 posturi vacante

Cerinte specifice pentru ocuparea postului:
• Studii corespunzatoare postului
• Experienta specifica sustinuta cu documente pentru postul ocupat- nu este necesară
• Bune competente de comunicare si lucru in echipa
• Competente de operare PC de nivel mediu

Programul de lucru este de 4 ore/zi, activitatile se vor desfasura dupa terminarea orelor de curs ale elevilor.

Conditiile generale de participare la concurs pentru posturile vacante sunt :
Candidatul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
a) îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege în vederea exercitării profesiei în România;
b) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
c) are capacitate deplină de exerciţiu;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată de medicul
de familie sau medicul de specialitate medicina muncii;
e) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru postul vacant;
f) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea postului vacant;
g) nu a fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau
contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei,
de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o
incompatibilă cu exercitarea funcţiei vacante pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în
care a intervenit reabilitarea.

NOTĂ:
Documentele necesare depunerii candidaturii pentru ocupararea posturilor sunt : scrisoare de intentie cu precizarea disponibilitatii de lucru in proiect, CV in format Europass semnat pe fiecare pagina, documente justificative ale expertizei relevante declarate in CV, copie carte de identitate.
Documentele se vor depune la sediul GAL FDZR Bârgău-Călimani din localitatea Prundu Bîrgăului, str. Principală, nr. 408/A(vis-a- vis de cladirea Primariei Prundu Birgaului sau pot fi trimise pe adresele de e-mail : andreea.galben@investitiainoameni.ro, sau gal@birgau-calimani.ro ) pana la data de 31 august 2020.
Ne puteti contacta la numerele de telefon : 0740297211 ; 0749497924 .