Federația pentru Dezvoltarea Zonei Rurale Bargau-Calimani

Federația pentru Dezvoltarea Zonei Rurale Bargau-Calimani , în calitate de solicitant al proiectului ,,Investitia în oameni = Viitorul Comunei Bistrița Bîrgăului”, ID 114598, proiect finanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020,  cauta sa angajeze personal in cadrul prezentului proiect, atat pentru sine cat si pentru partenerii de proiect.

Data pana la care se primesc documentele de aplicare este 13 ianuarie 2020.

Orice candidat pentru postru posturile vacante mai jos mentionate trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

 1. a) îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege în vederea exercitării profesiei în România;
 2. b) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 3. c) are capacitate deplină de exerciţiu;
 4. d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată de medicul

de familie sau medicul de specialitate medicina muncii;

 1. e) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru postul vacant;
 2. f) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea postului vacant;
 3. g) nu a fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau

contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei,

de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o

incompatibilă cu exercitarea funcţiei vacante pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în

care a intervenit reabilitarea.

 

Federația pentru Dezvoltarea Zonei Rurale Bargau-Calimani , în calitate de solicitant al proiectului ,,Investitia în oameni = Viitorul Comunei Bistrița Bîrgăului”, ID 114598, intentioneaza sa angajeze personal pentru ocuparea urmatoarelor posturi

 1. Consultant antreprenoriat

Ø Cerinte specifice pentru ocuparea postului:
§ Studii superioare corespunzatoare postului – 3 ani
§ Experienta specifica in domeniul initierii si/sau dezvoltarii de afaceri, consultanta management – 5 ani
§ Competente in dezvoltarea afacerilor
§ Competente in management sau in educatie antreprenoriala atestate prin diploma/ certificate sau orice alt document echivalent
§ Abilitati de comunicare, organizare si adaptabilitate.
§ Capacitate de analiza si sinteza, atentie la detalii
§ Competente TIC

Ø Programul de lucru este de 4 ore/ zi.

 1. Consilier financiar antreprenoriat

Cerinte specifice pentru ocuparea postului:
§ Studii superioare corespunzatoare postului – 3 ani
§ Experienta specifica in domeniul financiar (initieriea si/sau dezvoltarii de afaceri), consultanta financiara – 5 ani
§ Competente in domeniul economic sau financiar atestate prin diploma/ certificate sau orice alt document echivalent
§ Abilitati de comunicare, organizare si adaptabilitate.
§ Capacitate de analiza si sinteza, atentie la detalii
§ Competente TIC

Competente analitice

Ø Programul de lucru este de 4 ore/ zi.

 

 1. Psiholog
  Ø Cerinte specifice pentru ocuparea postului:
  § Studii superioare corespunzatoare postului – 3 ani
  § Experienta specifica in activitati de asistenta psihologica specializata, consiliere – 5 ani
  § Abilitati de comunicare, organizare si adaptabilitate.
  § Abilitati de relationare cu beneficiarii
  § Competente TIC

Ø Programul de lucru este de 4 ore/ zi.

 1. Asistent social

Ø Cerinte specifice pentru ocuparea postului:
§ Studii superioare corespunzatoare postului – 3 ani
§ Experienta specifica in activitati de asistenta/ protectie sociala, implementare activitati de servicii sociale – 3 ani
§ Competente in activitati de informare, promovare in domeniul protectiei sociale
§ Competente in domeniul socio-uman sau asistenta sociala atestate prin diploma/ certificate sau orice alt document echivalent
§ Abilitati de comunicare, organizare si adaptabilitate.

Ø Programul de lucru este de 2 ore/ zi.

 

Expert Comisie de Evaluare antreprenoriat

Cerinte specifice pentru ocuparea postului:
§ Studii superioare corespunzatoare postului – 3 ani
§ Experienta specifica in domeniul gestionarii sau managementul afacerilor – 5 ani
§ Competente in gestionarea sau evaluarea afacerilor
§ Competente in management sau in educatie antreprenoriala atestate prin diploma/ certificate sau orice alt document echivalent
§ capacitate de analiza si sinteza ; Atentie la detalii ; Comunicativitate ; Organizare.

NOTĂ:

 

Constituie un avantaj experienta dovedita in implementarea altor proiecte cu fonduri europene.

Documentele necesare depunerii candidaturii pentru ocupararea posturilor sunt : scrisoare de intentie cu precizarea disponibilitatii de lucru in proiect, CV in format Europass semnat pe fiecare pagina, documente justificative ale expertizei relevante declarate in CV, copie carte de identitate.

 

Documentele se vor depune la sediul GAL FDZR Bârgău-Călimani din localitatea Prundu Bîrgăului, str. Principală, nr. 408/A(vis-a- vis de cladirea Primariei Prundu Birgaului sau pot fi trimise pe adresele de e-mail : andreea.galben@investitiainoameni.ro, sau gal@birgau-calimani.ro .

Ne puteti contacta la numerele de telefon : 0740297211 ; 0749497924 .

 

 

Partener 1 – Comuna Bistrita Birgaului

Primaria Comunei Bistrița Bârgăului, în calitate de partener în proiectul ,,Investiția în oameni = Viitorul Comunei Bistrița Bîrgăului”, ID 114598, proiect finanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020, intentioneaza sa angajeze personal pentru ocuparea unor posturi in afara organigramei, pe perioadă determinată, dupa cum urmeaza :

 1. Asistent social

Ø Conditiile generale de participare la concurs:
Candidatul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
a) îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege în vederea exercitării profesiei în România;
b) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
c) are capacitate deplină de exerciţiu;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată de medicul
de familie sau medicul de specialitate medicina muncii;
e) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru postul vacant;
f) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea postului vacant;
g) nu a fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau
contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei,
de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o
incompatibilă cu exercitarea funcţiei vacante pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în
care a intervenit reabilitarea.

Ø Cerinte specifice pentru ocuparea postului:
§ Studii superioare corespunzatoare postului – 3 ani
§ Experienta specifica in activitati de asistenta/ protectie sociala, implementare activitati de servicii sociale – 3 ani
§ Competente in activitati de informare, promovare in domeniul protectiei sociale
§ Competente in domeniul socio-uman sau asistenta sociala atestate prin diploma/ certificate sau orice alt document echivalent
§ Abilitati de comunicare, organizare si adaptabilitate.

Ø Programul de lucru este de 2 ore/ zi.

 1. Ingrijitor la domiciliu

Ø Conditiile generale de participare la concurs:
Candidatul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
a) îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege în vederea exercitării profesiei în România;
b) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
c) are capacitate deplină de exerciţiu;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată de medicul
de familie sau medicul de specialitate medicina muncii;
e) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru postul vacant;
f) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea postului vacant;
g) nu a fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau
contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei,
de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o
incompatibilă cu exercitarea funcţiei vacante pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în
care a intervenit reabilitarea.

Ø Cerinte specifice pentru ocuparea postului:
§ Studii medii – 3 ani
§ Experienta specifica in activitati de asistenta/ protectie sociala/ asistenta medicala/ ingrijire la domiciliu – 1 an
§ Competente in domeniul socio-medical sau asistenta sociala atestate prin diploma/ certificate sau orice alt document echivalent
§ Abilitati de comunicare si organizare, abilitate si flexibilitate
§ Abilitati de relationare cu beneficiarii, atitudine pozitiva
§ Competente TIC

Programul de lucru este de 8 ore/ zi.

 1. Supraveghetor in constructii
 • Cerinte specifice pentru ocuparea postului:

 

 • Studii superioare corespunzatoare postului – 3 ani
 • Experienta specifica in implementarea proiectelor de constructii – 3 ani
 • Competente dovedite in activitati de constructii/proiecte de constructii sau de supraveghere a lucrarilor de constructii,
 • Autorizatie dirigentie de santier – constructii civile
 • Abilitati de comunicare si relationare
 • TIC
 • Integritate
 • Abilitati de organizare

 

 • Programul de lucru este de 4 ore/zi.

Responsabil grup tinta

 

 • Ø Cerinte specifice pentru ocuparea postului:

 

 • Studii superioare – 3 ani
 • Experienta specifica in activitati de selectie, recrutare sau organizare – 3 ani
 • Competente in gestionarea resurselor umane (activitati de selectie, recrutare sau organizare)
 • Comunicativitate
 • Organizare
 • Abilitati de relationare cu beneficiarii
 • Competente TIC.

 

NOTĂ:

 • Constituie un avantaj experienta dovedita in implementarea altor proiecte cu fonduri europene.
 • Documentele necesare depunerii candidaturii pentru ocupararea posturilor sunt : scrisoare de intentie cu precizarea disponibilitatii de lucru in proiect, CV in format Europass semnat pe fiecare pagina, documente justificative ale expertizei relevante declarate in CV, copie carte de identitate.
 • Documentele se vor depune la sediul GAL FDZR Bârgău-Călimani din localitatea Prundu Bîrgăului, str. Principală, nr. 408/A(vis-a- vis de cladirea Primariei Prundu Birgaului sau pot fi trimise pe adresele de e-mail : galben@investitiainoameni.ro , sau gal@birgau-calimani.ro . Ne puteti contacta la numerele de telefon : 0740297211 ; 0749497924 .

 

 

 

 

 

 

Partener 2 – Scoala Gimnaziala Nr.1 Bistrita Bargaului

Școala Gimnazială Nr. 1 Bistrița Bârgăului, în calitate de partener în proiectul ,,Investiția în oameni = Viitorul Comunei Bistrița Bîrgăului”, ID 114598, proiect finanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020, intentioneaza sa angajeze :

Responsabil grup tinta

 

Cerinte specifice pentru ocuparea postului:

 • Studii superioare – 3 ani
 • Experienta specifica in activitati de selectie, recrutare sau organizare – 3 ani
 • Competente in gestionarea resurselor umane (activitati de selectie, recrutare sau organizare)
 • Comunicativitate
 • Organizare
 • Abilitati de relationare cu beneficiarii
 • Competente TIC.

 

 • pentru Programul educațional ,,A doua Șansă” profesor ADS

cu specializare matematica/fizica/limba romana/ limba moderna(engleza sau franceza), constituie avantaj dubla specializare ( limba romana si o limba moderna sau matematica si fizica etc.), respectiv:

 

 • Profesor Limba Romana

 

 • Cerinte specifice pentru ocuparea postului :

 

 • Studii superioare – 3 ani
 • Experiente specifica in domeniul pedagogiei scolare, activitati didactice – 5 ani
 • Competente specifice in metodologia predarii si didactica limbii si literaturii romana in gimnaziu
 • Licentiat al unei universitati cu profil filologie
 • Comunicare asertiva
 • Organizare
 • Adaptabilitate
 • Abilitati psihopedagogice
 • Mentorat
 • Flexibilitate

 

Programul de lucru este de 6 h/ saptamana.

 

 

 • Profesor Limba Moderna
 • Cerinte specifice pentru ocuparea postului :
 • Studii superioare – 3 ani
 • Experienta specifica in domeniul pedagogiei scolare, activitati didactice – 5 ani
 • Competente specifice in metodologia predarii si didactica limbilor moderne in gimnaziu
 • Licentiat al unei universitati cu profil filologie, limbi moderne
 • Comunicare asertiva
 • Organizare
 • Adaptabilitate
 • Abilitati psihopedagogice
 • Mentorat
 • Flexibilitate

 

Programul de lucru este de 2 h/ saptamana.

 

 

 • Profesor matematica

 

 • Cerinte specifice pentru ocuparea postului :

 

 • Studii superioare – 3 ani
 • Experienta specifica in domeniul pedagogiei scolare, activitati didactice – 5 ani
 • Competente specifice in metodologia predarii si didactica matematicii in gimnaziu
 • Licentiat al unei universitati cu profil matematica
 • Comunicare asertiva
 • Organizare
 • Adaptabilitate
 • Abilitati psihopedagogice
 • Mentorat
 • Flexibilitate
 • Spirit de echipa

Programul de lucru este de 4 h/ saptamana

 

 

 • Profesor Geografie

 

 • Cerinte specifice pentru ocuparea postului :
 • Studii superioare – 3 ani
 • Experienta specifica in domeniul pedagogiei scolare, activitati didactice – 5 ani
 • Competente specifice in metodologia predarii si didactica geografiei sau stiintelor mediului in gimnaziu
 • Licentiat al unei universitati cu profil geografie, stiinta mediului
 • Comunicare asertiva
 • Organizare
 • Adaptabilitate
 • Abilitati psihopedagogice

 

Programul de lucru este de 1 h / saptamana

 

 • Profesor istorie

 

 • Cerinte specifice pentru ocuparea postului :

 

 • Studii superioare – 3 ani
 • Experienta specifica in domeniul pedagogiei scolare, activitati didactice – 5 ani
 • Competente specifice in metodologia predarii si didactica istoriei in gimnaziu
 • Licentiat al unei universitati cu profil istorie
 • Comunicare asertiva
 • Organizare
 • Adaptabilitate
 • Abilitati psihopedagogice
 • Mentorat
 • Flexibilitate
 • Spirit de echipa
 • Competente TIC.

Programul de lucru este de 2 h / saptamana.

 • Profesor stiinte

 

 • Cerinte specifice pentru ocuparea postului :
 • Studii superioare – 3 ani
 • Experienta specifica in domeniul pedagogiei scolare, activitati didactice – 5 ani
 • Competente specifice in metodologia predarii si didactica educatiei civice in gimnaziu
 • Licentiat al unei universitati cu profil chimie/ fizica / biologie
 • Comunicare asertiva
 • Organizare
 • Adaptabilitate
 • Abilitati psihopedagogice
 • Mentorat
 • Flexibilitate

Programul de lucru este de 2 h/ saptamana.

 

 • Profesor educatie civica

 

 • Cerinte specifice pentru ocuparea postului :

 

 • Studii superioare – 3 ani
 • Experienta specifica in domeniul pedagogiei scolare, activitati didactice – 5 ani
 • Competente specifice in metodologia predarii si didactica educatiei civice in gimnaziu
 • Licentiat al unei universitati cu profil socio-uman
 • Comunicare asertiva
 • Organizare
 • Adaptabilitate
 • Abilitati psihopedagogice
 • Mentorat
 • Flexibilitate

 

Programul de lucru este de 2 h / saptamana.

 

Expert activitati extracuriculare- Educatie civica

 • Conditiile generale de participare la concurs:
 • Cerinte specifice pentru ocuparea postului:
 • Studii medii – 3 ani
 • Experienta specifica in organizare activitati socio-educative, de drepturilor copilului/omului , etc – 3 ani
 • Competente specific socio-umane, de coordonare activitati extracuriculare
 • Comunicativitate
 • Organizare
 • Relationare cu beneficiarii
 • Abilitati empatice
 • Spirit de echipa
 • Competente TIC;

 

Programul de lucru este de 2 h / zi .

 

 • Profesor Cerc Tematic Tic
 • Cerinte specifice pentru ocuparea postului :
 • Studii medii – 3 ani
 • Experienta specifica in activitati instructive- educative in domeniul IT – 5 ani
 • Competente specific in activitati instructive- educative (predare, indrumare, evaluare) de informatica sau cunostinte IT atestate prin diploma/ certificate sau orice alt document echivalent
 • Comunicativitate
 • Organizare
 • Relationarea cu beneficiarii

 

Programul de lucru este de 4  h/ saptamana.

 

 • Profesor Cerc Tematic Ecologie si Protectia Mediului

 

 • Cerinte specifice pentru ocuparea postului :

 

 • Studii medii – 3 ani
 • Experienta specifica in coordonare activitati instructiv- educative de ecologie si protectia mediului – 5 ani
 • Comunicativitate
 • Organizare
 • Abilitati didactice si pedagogice
 • Relationarea cu beneficiarii
 • Competente TIC

Programul de lucru este de 4 h / saptamana.

 

 • Profesor cerc Tematic Teatru Social

 

 • Cerinte specifice pentru ocuparea postului :

 

 • Studii medii – 3 ani
 • Experienta specifica in activitati in domeniul teatrului social, animatiei socio-educative – 5 ani
 • Competente specifice in activitati socio- educative, socio-culturale, fizic si sportiv
 • Comunicativitate
 • Organizare
 • Vocatie educativa
 • Relationare cu beneficiarii
 • Creativitate
 • Competente TIC

Programul de lucru este de 4 h / saptamana

 

 • Expert sanatate

 

 • Cerinte specifice pentru ocuparea postului :

 

 • Studii medii – 3 ani
 • Experienta specifica in domeniul educatiei sanitare – 5 ani
 • Competente specifice in cunostinte medicale temeinice, notiuni de igiena si prim ajutor atestate prin diploma/ certificate sau orice alt document echivalent
 • Comunicativitate
 • Tehnici de comunicare
 • Organizare
 • Abilitati pedagogice
 • Atitudine pozitiva

 

40 h/ sesiune * 4 sesiuni ; total 20 zile

 

 

 • Expert programe non-formale

 

 • Cerinte specifice pentru ocuparea postului :

 

 • Studii medii – 5 ani
 • Experienta specifica in domeniul coordonarii de programme non-formale cu copiii/ tinerii – 5 ani
 • Competente in organizare si coordonare activitati non-formale, utilizare metode creative specifice
 • Abilitati de comunicare interpersonala
 • Organizare
 • Ascultare activa
 • Atitudine pozitiva
 • Abilitati pedagogice
 • Spirit de echipa
 • Adaptabilitate

 

80 ore / sesiune * 4 sesiuni ; total 40 zile .

 

 

 • Expert egalitate de sanse

 

 

 • Cerinte specifice pentru ocuparea postului :

 

 • Studii superioare – 3 ani
 • Experienta specifica in proiecte cu grupuri vulnerabile/ campanii antidiscriminare/ egalitate de sanse – 5 ani
 • Competente specifice in activitati de mediere, organizare campanii antidiscriminare/ egalitate de sanse
 • Comunicativitate
 • Organizare
 • Abilitati de ascultare
 • Relationare cu beneficiarii, negociere
 • Spirit de echipa
 • Competente TIC

 

40 h/ sesiune * 4 sesiuni ; total 20 zile

 

 

 

 

 • Expert acces educatie

 

 • Cerinte specifice pentru ocuparea postului

 

 • Studii medii – 3 ani
 • Experienta specifica in comunicare, organizare si promovare de evenimente, mediere sociala si scolara – 5 ani
 • Competente in activitati de mediere sociala si scolara
 • Comunicativitate
 • Organizare
 • Atitudine pozitiva
 • Abilitati de PR
 • Spirit de echipa
 • Competente TIC

 

 

 • pentru Programul educațional ,,Scoala dupa Scoala”,

 

profesor SDS –   pentru ciclul primar – 1  post invatator  si

profesor SDS-   un post profesor pentru ciclul gimnazial cu specializare in domeniile:  matematica/fizica/limba romana/ limba moderna(engleza sau franceza), fizica, geografie, istorie sau informatica. Constituie avantaj dubla specializare ( limba romana si o limba moderna sau matematica si fizica etc.) .

 

Cerinte specifice pentru ocuparea postului:

 • Studii corespunzatoare postului
 • Experienta specifica sustinuta cu documente pentru postul ocupat, minim 3 ani
 • Bune competente de comunicare si lucru in echipa
 • Competente de operare PC de nivel mediu

Programul de lucru este de 4 ore/zi, activitatile se vor desfasura dupa terminarea orelor de curs ale elevilor.

 

 

NOTĂ:


Pentru toate posturile constituie un avantaj experienta dovedita in implementarea altor proiecte cu fonduri europene.

Documentele necesare depunerii candidaturii pentru ocupararea posturilor sunt : scrisoare de intentie cu precizarea disponibilitatii de lucru in proiect, CV in format Europass semnat pe fiecare pagina, documente justificative ale expertizei relevante declarate in CV, copie carte de identitate.
Documentele se vor depune la sediul GAL FDZR Bârgău-Călimani din localitatea Prundu Bîrgăului, str. Principală, nr. 408/A(vis-a- vis de cladirea Primariei Prundu Birgaului) sau pot fi trimise pe adresele de e-mail : andreea.galben@investitiainoameni.ro , sau gal@birgau-calimani.ro  .
Ne puteti contacta la numerele de telefon : 0740297211 ; 0749497924 .