APEL DE SELECȚIE

Măsura 1/6A – Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole

Numărul de referință al sesiunii de cereri de proiecte: M1/6A – 01/17 – 30.09.2017

GAL FDZR Bârgău-Călimani anunță public lansarea, în perioada 31 august – 30 septembrie 2017, a primei sesiuni de depunere de proiecte aferentă anului 2017 pentru Măsura 01/6A – Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole, finanțate prin Măsura 19 LEADER, Submăsura 19.2 Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală.

Data lansării apelului de selecție: 31 august 2017.

Data limită de depunere a proiectelor: 30 septembrie 2017, ora 14:30

Locul și intervalul orar unde se pot depune proiectele: biroul GAL FDZR Bârgău-Călimani din localitatea Prundu Bîrgăului, str. Principală, nr. 408/a (vis-a-vis de clădirea primăriei Prundu Bîrgăului), jud. Bistrița-Năsăud, înaintea datei limită de depunere specificată în Apelul de Selecție, de luni până vineri între orele 09:30 – 14:30.

Fondul nerambursabil disponibil pentru sesiunea nr. 1/2017: 902.471 euro

Suma maximă nerambursabilă acordată pentru finanțarea unui proiect:

Valoarea sprijinului: Valoarea minima a sprijinului neramursabil acordat unui proiect finantat prin aceasta masura, in cadrul acestui apel de selectie este de 100.000 euro, iar valoarea maxima, nerambursabila, acordata unui proiect este de 180.494 euro.

Sumele aplicabile și rata sprijinului:
Intensitatea sprijinului pentru cheltuielile eligibile din proiect este de 90% din valoarea eligibilă a investiției, plafonul maxim al sprijinului nerambursabil la GAL FDZR Bârgău-Călimani, nu poate depasi suma de 200.000 de euro/beneficiar, respectiv 100.000 de euro/beneficiar in cazul investitiilor in transport, cu respectarea regulilor ajutoarelor de minimis.

Valoarea totala a unui proiect depus la GAL FDZR Bârgău-Călimani nu poate depasi suma de 400.000 euro/ beneficiar.