APEL DE SELECȚIE
Măsura 2/6A – Investiții în prelucrarea, comercializarea și/sau dezvoltarea de produse

Numărul de referință al sesiunii de cereri de proiecte: M2/6A – 02/17 – 10.10.2017

GAL FDZR Bârgău-Călimani anunță public lansarea, în perioada 08 septembrie – 10 octombrie 2017, a celei de a doua sesiuni de depunere de proiecte aferentă anului 2017 pentru Măsura 02/6A – Investiții în prelucrarea/comercializarea și/sau dezvoltarea de produse agricole, finanțata prin Măsura 19 LEADER – Submăsura 19.2 Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală.

Data lansării apelului de selecție: 08 septembrie 2017.

Data limită de depunere a proiectelor: 10 octombrie 2017, ora 14:30

Locul și intervalul orar unde se pot depune proiectele: biroul GAL FDZR Bârgău-Călimani din localitatea Prundu Bîrgăului, str. Principală, nr. 408/a (vis-a-vis de clădirea Primăriei Prundu Bîrgăului), jud. Bistrița-Năsăud, înaintea datei limită de depunere specificată în Apelul de Selecție, de luni până vineri între orele 09:30 – 14:30.

Fondul disponibil pentru sesiunea nr. 2/2017: 360.000 euro

Suma maximă nerambursabilă acordată pentru finanțarea unui proiect:

Valoarea sprijinului: Valoarea minima a sprijinului neramursabil acordat unui proiect finantat prin aceasta masura, in acest apel de selectie este de 50.000 euro, iar valoarea maxima, nerambursabila, acordata unui proiect este de 120.000 euro.