GAL FDZR Bârgău-Călimani anunță public lansarea, în perioada 14.07.2023 – 14.08.2023, a primei sesiuni de depunere de proiecte aferentă anului 2023 pentru Masura de finantare M 4/6B – „Investitii in infrastructura sociala si integrarea minoritatilor”, finanțata prin Măsura 19 LEADER – Submăsura 19.2 Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală.

Beneficiari eligibili:
Solicitanţii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat de catre GAL FDZR Bârgău-Călimani prin această măsură sunt:
Beneficiari direcți:
• Comunele, conform legislației naționale în vigoare;
• ONG-uri, conform legislației naționale în vigoare ;
• Unități de cult, conform legislației naționale în vigoare;
• Parteneriate publice-private.
Sediul social și punctul/punctele de lucru, după caz, ale solicitantului trebuie să fie situate în spațiul rural, pe teritoriul GAL, activitatea desfășurând-se în spațiul rural.

Beneficiari indirecți/grupuri țintă:
• Persoane aparținând grupurilor vulnerabile;
• Persoane aparținând minorității rrome.

Fondul disponibil pentru sesiunea nr. 1/2023: 159.800 euro

Contribuția publică totală nerambursabila a măsurii: 159.800 Euro
Contribuţia FEADR: 85% = 135.830 euro
Contribuţia naţională: 15% = 23.970 euro

Pentru beneficiarii publici ponderea sprijinului nerambursabil este de 100 % din cheltuielile eligibile dacă investiția nu este generatoare de venituri și de 90 % dacă se generează venituri.
În cazul investițiilor beneficiarilor privați, ponderea sprijinului este maxim 90 % dacă acestea sunt generatoare de venituri și de 100 % dacă nu sunt generatoare de venituri.
Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei măsuri va fi 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele de infrastructura sociala, negeneratoare de venit și nu va depăși 159.800 euro/proiect.

Valoarea minima a sprijinului neramursabil acordat unui proiect finantat prin aceasta masura, in acest apel de selectie este de 10.000 euro, iar valoarea maxima, nerambursabila, acordata unui proiect este de 159.800 euro.

Aria de aplicabilitate a măsurii este reprezentata de întreg teritoriul GAL FDZR Bârgău-Călimani, respectiv aria administrativ-teritoriala a cele 12 comune: Monor, Șieuț, Șieu, Mărișelu, Budacu de Jos, Dumitrița, Cetate, Livezile, Josenii Bîrgăului, Prundu Bîrgăului, Bistrița Bîrgăului, Tiha Bîrgăului.

ATENTIE!!!!
Termenul de implementare si finalizare a proiectelor contractate TREBUIE sa fie pana la finalul lunii decembrie 2025.

Data limită de depunere a proiectelor: 14.08.2023, ora 15:30.

In cazul in care valoarea proiectelor depuse depaseste 110% din valoarea totala alocata in cadrul prezentului apel de selectie, sesiunea de depunere se va inchide inainte de data limita de depunere a proiectelor, dar nu mai devreme de 5 zile efective de la data lansarii acesteia.

Locul și intervalul orar unde se pot depune proiectele: biroul GAL FDZR Bârgău-Călimani – din localitatea Jelna, nr. 110 (vis a vis de Biserica Evanghelica Jelna), comuna Budacu de Jos, județul Bistrița-Năsăud, înaintea datei limită de depunere specificată în Apelul de Selecție, de luni până vineri între orele 09:00 – 15:30.

Informații privind accesarea și derularea, accesarea Măsurii 4/6B – Investitii in crearea si dezvoltarea de activitati neagricole – FEADR sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului și anexele acestuia de pe site-ul GAL FDZR Bârgău-Călimani www.birgau-calimani.ro și în Apelul de Selecție (varianta detaliată) pentru Măsura 4/6B – FEADR – sesiunea 1/2023, disponibil pe www.birgau-calimani.ro. Aceste documente pot fi obținute și în varianta electronică (suport CD/DVD) și pe suport tipărit la biroul GAL FDZR Bârgău-Călimani – din localitatea Jelna, nr. 110 (vis a vis de Biserica Evanghelica Jelna), comuna Budacu de Jos, județul Bistrița-Năsăud, de luni până vineri între orele 09:00 – 15:30.

Vezi Măsura M4 Domeniu de intervenție 6B – Investiții în infrastructură socială și integrarea minorităților