Anunț de selecție voluntari

Grupul de Acțiune Locală Federatia pentru Dezvoltarea Zonei Rurale Bargau-Calimani implementează in parteneriat GAL Asociația Grupul de Acțiune Locală Clisura Dunării si GAL ”Țara Vrancei”, proiectul CONTUR – COoperare Națională pentru Turism Rural”, finantat de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala PNDR 2014 – 2020, Programul LEADER – sub-Masuria 19.3 – componenta B – Implementarea activităților de cooperare ale GAL-urilor selectate.

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea durabilă a microregiunilor reprezentate de cele trei Grupuri de Acțiune Locală partenere, ca urmare a stimulării și promovării turismului sustenabil prin valorificarea potențialului local, inclusiv a mai multor arii naturale protejate, situri Natura 2000, promovarea  producătorilor locali, a identităţii şi culturii locale, dezvoltarea diverselor forme de  parteneriat și cooperare prin acțiuni inovative.

În acest context, Federatia pentru Dezvoltarea Zonei Rurale Bargau-Calimani, selectează 10 persoane interesate să fie membre ale unei echipe de voluntari, care va face parte din echipa de implementare a proiectului si care va participa la realizarea activitatilor proiectului, va participa la sesiunile de formare, se va implica in identificarea si realizarea traseelor tematice realizate prin proiect (marcarea, cartografierea și mentenanța a minim 2 trasee tematice integrate pe teritoriul comunelor aflate in teritoriu GAL), in realizarea  evenimentelor derulate in cadrul proiectului (concursuri, festivaluri, branch-uri etc.).

Sunt eligibile persoane cu vârsta cuprinsa intre 16 – 35 de ani, care doresc și își asumă să participe la o sesiune de formare si instruire gratuita, sustinuta de formatori specializati si ulterior la activitatile proiectului. Sesiunea de instruire se va desfasura in format clasic, cu participarea online a voluntarilor din cele doua GAL-uri partenere si va cuprinde module teoretice si practice.

Daca doriti sa faceti parte din echipa noastra, va rugam sa aveti in vedere urmatoarele:

  • Depunerea dosarelor de candidatură se va face în perioada 01 – 18 martie 2024, selectia voluntarilor urmând a fi anunțată și pe site-ul www.birgau-calimani.ro, atat pe prima pagina, cat si in secțiunea Alte proiecte / Cooperare / Proiect de cooperare – 19.3B, unde gasiti detalii despre proiect.
  • Principiul de selecție al voluntarilor este primul venit – primul servit, pentru cei care au dosarele  complete si vor fi favorizati la selectie voluntarii din teritoriul GAL ;
  • Echipa de voluntari va beneficia de dotări necesare desfășurării activității in cadrul proiectului, inclusiv 10 biciclete achizitionate prin proiect, unelte și consumabile pentru maparea, marcarea și intretinerea traseelor, vor fi asigurate toate costurile legate de participarea la activitatile proiectului;

Cei interesați sunt invitați să își depună dosarele de candidatură care vor include: CV care trebuie a includa obligatoriu numarul de telefon si adresa de e-mail, copie CI, angajamentul  candidatului (Anexa 1) și consimțământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal (Anexa 2) semnate.

Dosarele se vor depune în format electronic (documente scanate), la adresa de e-mail gal@birgau-calimani.ro, în perioada 01 – 18 martie 2024 sau la sediul GAL FDZR Bargau-Calimani, din Localitatea Jelna, Comuna Budacu de Jos, nr. 110.

 

Pentru detalii vă rugăm să ne contactați la numarul de telefon 0740297211 sau pe e-mail, la adresa gal@birgau-calimani.ro.

 

Rezultatele selectiei vor fi comunicate pe e-mail/telefonic candidaților selectați și vor fi postate pe www.birgau-calimani.ro.

Jelna, Budacu de Jos, Bistrița-Năsăud, 427017, România

Apel de selecție M1/6A – 02/2023 – 31.10.2023 EURI

APEL DE SELECȚIE

Masura de finantare M 1, Domeniu de intervenție 6A – Investitii in crearea si dezvoltarea de activitati neagricole – EURI
Data lansării apelului de secție: 31.10.2023
Numărul de referință al sesiunii de cereri de proiecte: M1/ 6A EURI – 02/2023 – 31.10.2023

GAL FDZR Bârgău-Călimani anunță public lansarea, în perioada 31.10.2023 – 09.11.2023, a celei de-a doua sesiuni de depunere de proiecte aferentă anului 2023 pentru Masura de finantare M 1/6A – Investitii in crearea si dezvoltarea de activitati neagricole – EURI, finanțata prin Măsura 19 LEADER – Submăsura 19.2 Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală. (mai mult…)

Erată la apel de selecție M 1/6A – FEADR – 01/ 2023 – 14.07.2023

Măsura 19 LEADER – Submăsura 19.2. ,,Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală,,
Strategia de Dezvoltare Locală GAL FDZR Bârgău-Călimani

Data lansării apelului de secție: 14.07.2023
Numărul de referință al sesiunii de cereri de proiecte: M 1/6A – FEADR – 01/ 2023 – 14.07.2023

GAL FDZR Bârgău-Călimani anunță public prelungirea, în perioada 14.08.2023 – 24.08.2023, a primei sesiuni de depunere de proiecte aferentă anului 2023 pentru Masura de finantare M 1/6A – Investitii in crearea si dezvoltarea de activitati neagricole – FEADR, finanțata prin Măsura 19 LEADER – Submăsura 19.2 Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală.

Beneficiari eligibili:
Categoriile de solicitanţi eligibili în cadrul Masurii 1/6A Investitii in crearea si dezvoltarea de activitati neagricole, în funcție de forma de organizare sunt:

Beneficiarii direcți:
Micro-întreprinderi şi întreprinderi neagricole mici existente şi nou-înfiinţate (start-ups) din spaţiul rural;
Fermieri sau membrii unor gospodării agricole (autorizaţi cu statut minim pe PFA) care îşi diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activităţi neagricole în zona rurală în cadrul întreprinderii deja existente, încadrabile în micro-întreprinderi şi întreprinderi mici, cu excepţia persoanelor fizice neautorizate;
Fermieri sau membrii unor gospodării agricole (autorizaţi cu statut minim pe PFA) care îşi diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activităţi neagricole în zona rurală în cadrul întreprinderii deja existente, încadrabile în micro-întreprinderi şi întreprinderi mici, cu excepţia persoanelor fizice neautorizate;

Sunt eligibile:
Persoana fizică autorizată
Intreprinderi individuale
 Intreprinderi familiale
 Societate în nume colectiv
 Societate în comandită simplă
 Societate pe acţiuni
 Societate în comandită pe acţiuni
 Societate cu răspundere limitată
 Societate comercială cu capital privat
 Societate agricolă
 Societate cooperativă agricolă de gradul 1 si societati cooperative meșteșugărești și de consum de gradul 1 (înfiinţate în baza Legii nr. 1/ 2005);
• Cooperativă agricolă de grad 1 (înfiinţată în baza Legii nr. 566/ 2004).
Beneficiarii indirecți:
Populația locală
Persoanele din categoria populaţiei active aflate în căutarea unui loc de muncă
Alți agenți economici din teritoriu
Autorități publice locale

Important:
O micro-întreprindere este considerată nou înfiinţată (start-up) dacă este înfiinţată în anul depunerii Cererii de Finanţare sau dacă nu a înregistrat activitate până în momentul depunerii acesteia, dar nu mai mult de 3 ani fiscali consecutivi.
Atenție! Persoanele fizice neautorizate nu sunt eligibile.
Atenție! Microîntreprinderile şi întreprinderile mici, atât cele existente cât şi cele nou înfiinţate (start-ups) trebuie să-şi desfăşoare activitatea propusă prin proiect în spaţiul rural, punctul/punctele de lucru pentru activitățile aferente investiției finanțate prin proiect, trebuie să fie amplasate în spatiul rural. În cazul in care activitatea propusă prin proiect se desfășoară la sediul social, acesta trebuie să fie în mediul rural.

Fondul disponibil pentru sesiunea nr. 1/2023: 356.105,73 euro, fonduri provenite din FEADR.
Contribuţia naţională: 15% = 53.415,86 euro
Contribuţia FEADR: 85% = 302.689,87 euro

Tipul sprijinului: nerambursabil în raport cu valoarea proiectului, dar să nu depășească suma maximă permisă.
Sumele aplicabile și rata sprijinului: Intensitatea sprijinului pentru cheltuielile eligibile din proiect este de 90% din valoarea eligibilă a investiției, plafonul maxim al sprijinului nerambursabil la GAL FDZR Bârgău-Călimani, nu poate depasi suma de 200.000 de euro/beneficiar, cu respectarea regulilor ajutoarelor de minimis.
Intensitatea sprijinului pentru cheltuielile eligibile din proiect este de 90% din valoarea eligibilă a investiției și plafonul maxim al sprijinului nerambursabil la GAL nu poate depasi suma de 200.000 de euro/beneficiar, cu respectarea regulilor ajutoarelor de minimis.

Suma alocata din fondurile FEADR pe aceasta masura: 1.368.412 euro, valoarea maxima alocata pe proiect este de: 175.000 de euro.

Suma alocata alocata din fondurile FEADR pentru aceasta sesiune de depunere este de 356.105,73 euro.

Valoarea minima a sprijinului neramursabil acordat unui proiect finantat prin aceasta masura, in acest apel de selectie este de 30.000 euro, iar valoarea maxima, nerambursabila, acordata unui proiect este de 175.000 de euro.

Aria de aplicabilitate a măsurii este reprezentata de întreg teritoriul GAL FDZR Bârgău-Călimani, respectiv aria administrativ-teritoriala a cele 12 comune: Monor, Șieuț, Șieu, Mărișelu, Budacu de Jos, Dumitrița, Cetate, Livezile, Josenii Bîrgăului, Prundu Bîrgăului, Bistrița Bîrgăului, Tiha Bîrgăului.

IMPORTANT !!!!
Solicitantii trebuie sa aiba in vedere ca termenul maxim de realizare a proiectelor contractate prin intermediul Submasurii 19.2 este 31.12.2025 cu respectarea instrucțiunilor de plată – anexă la Contractul de finanțare, privind depunerea ultimei cereri de plată aferentă proiectului, termen care va fi trecut in contractul de finantare pe care il vor semna, iar termenul final de depunere a ultimei transe de plata este 30.09.2025.

Data limită de depunere a proiectelor: 24.08.2023, ora 15:30.
In cazul in care valoarea proiectelor depuse depaseste 110% din valoarea totala alocata in cadrul prezentului apel de selectie, sesiunea de depunere se va inchide inainte de data limita de depunere a proiectelor, dar nu mai devreme de 5 zile efective de la data lansarii acesteia.

Locul și intervalul orar unde se pot depune proiectele: biroul GAL FDZR Bârgău-Călimani – din localitatea Jelna, nr. 110 (vis a vis de Biserica Evanghelica Jelna), comuna Budacu de Jos, județul Bistrița-Năsăud, înaintea datei limită de depunere specificată în Apelul de Selecție, de luni până vineri între orele 09:00 – 15:30.

Informații privind accesarea și derularea accesarea Măsurii 1/6A – Investitii in crearea si dezvoltarea de activitati neagricole – FEADR sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului și anexele acestuia de pe site-ul GAL FDZR Bârgău-Călimani www.birgau-calimani.ro și în Apelul de Selecție (varianta detaliată) pentru Măsura 1/6A – FEADR – sesiunea 1/2023, disponibil pe www.birgau-calimani.ro. Aceste documente pot fi obținute și în varianta electronică (suport CD/DVD) și pe suport tipărit la biroul GAL FDZR Bârgău-Călimani – din localitatea Jelna, nr. 110 (vis a vis de Biserica Evanghelica Jelna), comuna Budacu de Jos, județul Bistrița-Năsăud, de luni până vineri între orele 09:00 – 15:30.

Contact:
E-mail: office@birgau-calimani.ro, gal@birgau-calimani.ro
Tel.: 0740297211, 0741141158

 

Apel de selecție simplificat.pdf

Apel de selecție detaliat.pdf

Erată la apel de selecție M 1/6A – FEADR – 01/ 2023 – 14.07.2023

Ghidul solicitantului Erata

 

 

Comunicat prelungire sesiune M1/6A – 1/ 2023 EURI

Grupul de Actiune Locala Federatia pentru Dezvoltarea Zonei Rurale „Bargau – Calimani” anunta public prelungirea in perioada 26.07.2023 – 07.08.2023, a primei sesiuni de depunere de proiecte aferenta anului 2023 pentru Masura de finantare M 1/6A – „Investitii in crearea si dezvoltarea de activitati neagricole” – EURI, finantata prin Masura 19 LEADER – Submasura 19.2 Sprijin pentru implementarea actiunilor in cadrul strategiei de dezvoltare locala. (mai mult…)