Comunicat închidere sesiune 1/2020 – Masura de finantare M 3/6B

Comunicat  de închidere a sesiunii 1/2020 a cererii de proiecte în cadrul GAL Federația pentru Dezvoltarea Zonei Rurale „Bârgău-Călimani”

Grupul de Acțiune Locală, Federatia pentru Dezvoltarea Zonei Rurale „Bârgău – Călimani”, cu sediul în comuna Prundu Bîrgăului, nr. 512, județul Bistrița-Năsăud, beneficiar al proiectului „Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală”, Măsura 19 LEADER – Sprijin 19.2 din cadrul PNDR 2014-2020, în urma sesiunii de selecție desfasurata pentru: (mai mult…)

Apel de selecție M 3 / 6B – 03/2019 – 29.07.2019

Măsura 19 LEADER – Submăsura 19.2. ,,Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală,,
Strategia de Dezvoltare Locală GAL FDZR Bârgău-Călimani 2016-2023

Masura de finantare M 3, Domeniu de intervenție 6B – „Servicii de bază și reînnoirea satelor”

Data lansării apelului de secție: 29 IULIE 2019
Numărul de referință al sesiunii de cereri de proiecte: M 3 / 6B – 03/2019 – 29.07.2019 (mai mult…)