Comunicat privind prelungirea sesiunii nr. 1/ 2022 de depunere a proiectelor in cadrul masurii de finantare M4, Domeniul de interventie 6B – „Investitii in infrastructura sociala si integrarea minoritatilor” din cadrul GAL Federatia pentru Dezvoltarea Zonei Rurale „Bargau- Calimani”

Grupul de Actiune Locala Federatia pentru Dezvoltarea Zonei Rurale „Bargau-Calimani”, anunta public prelungirea in perioada 20.07.2022 – 01.08.2022, a primei sesiuni de depunere de proiecte aferenta anului 2022 pentru Masura de finantare M 4/6B – „Investitii in infrastructura sociala si integrarea minoritatilor”, finantata prin Masura 19 LEADER – Submasura 19.2 Sprijin pentru implementarea actiunilor in cadrul strategiei de dezvoltare locala.

TERMENUL LIMITA de depunere a Cererilor de Finantare pentru M4/ 6B: 01 AUGUST 2022, ora 15:00.

Beneficiari eligibili:
Solicitantii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat de catre GAL FDZR Bargau-Calimani prin aceasta masura sunt:
Beneficiari directi:
• Comunele, conform legislatiei nationale in vigoare;
• ONG-uri, conform legislatiei nationale in vigoare;
• Unitati de cult, conform legislatiei nationale in vigoare;
• Parteneriate publice-private.
Sediul social si punctul/punctele de lucru, dupa caz, ale solicitantului trebuie sa fie situate in spatiul rural, pe teritoriul GAL, activitatea desfasurand-se in spatiul rural.

Beneficiari indirecti/grupuri tinta:
• Persoane apartinand grupurilor vulnerabile;
• Persoane apartinand minoritatii rrome.

Fondul disponibil pentru sesiunea nr. 1/2022: 75.000 euro

Contributia publica totala nerambursabila a masurii: 159.800 Euro
Contributia FEADR: 85% = 135.830 euro
Contributia nationala: 15% = 23.970 euro

Pentru beneficiarii publici ponderea sprijinului nerambursabil este de 100% din cheltuielile eligibile daca investitia nu este generatoare de venituri si de 90 % daca se genereaza venituri.
In cazul investitiilor beneficiarilor privati, ponderea sprijinului este maxim 90% daca acestea sunt generatoare de venituri si de 100 % daca nu sunt generatoare de venituri.
Sprijinul public nerambursabil acordat in cadrul acestei masuri va fi 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele de infrastructura sociala, negeneratoare de venit si nu va depasi 75.000 euro/proiect.

Valoarea minima a sprijinului neramursabil acordat unui proiect finantat prin aceasta masura, in acest apel de selectie este de 10.000 euro, iar valoarea maxima, nerambursabila, acordata unui proiect este de 75.000 euro.

Aria de aplicabilitate a masurii este reprezentata de intreg teritoriul GAL FDZR Bargau-Calimani, respectiv aria administrativ-teritoriala a cele 12 comune: Monor, Sieut, Sieu, Mariselu, Budacu de Jos, Dumitrita, Cetate, Livezile, Josenii Birgaului, Prundu Birgaului, Bistrita Birgaului, Tiha Birgaului.

ATENTIE!!!!
Termenul de implementare si finalizare a proiectelor contractate TREBUIE sa fie pana la finalul lunii decembrie 2025.

Data limita de depunere a proiectelor: 01.08.2022, ora 15:00.

Locul si intervalul orar unde se pot depune proiectele: biroul GAL FDZR Bargau-Calimani din localitatea Prundu Birgaului, str. Principala, nr. 408/A (vis-a-vis de cladirea Primariei Prundu Birgaului), jud. Bistrita-Nasaud, inaintea datei limita de depunere specificata in Apelul de Selectie, de luni pana vineri intre orele 10:00 – 15:00.

Informatii privind accesarea si derularea, accesarea Masurii 04/ 6B – Investitii in infrastructura sociala si integrarea minoritatilor sunt cuprinse in Ghidul Solicitantului si anexele acestuia de pe site-ul GAL FDZR Bargau-Calimani www.birgau-calimani.ro si in Apelul de Selectie (varianta detaliata) pentru Masura 04/6B – sesiunea 1/2022, disponibil pe www.birgau-calimani.ro. Aceste documente pot fi obtinute si in varianta electronica (suport CD/DVD) si pe suport tiparit la sediul GAL FDZR Bargau-Calimani din localitatea Prundu Birgaului, nr. 408/A (vis-a-vis de cladirea Primariei Prundu Birgaului), de marti pana vineri intre orele 10:00 – 14:00.

Contact:
E-mail: office@birgau-calimani.ro, gal@birgau-calimani.ro
Tel.: 0740297211, 0741141158