Federatia pentru Dezvoltarea Zonei Rurale BARGAU-CALIMANI implementeaza, in calitate de GAL coordonator, proiectul CONTUR – COoperare Natională pentru Turism Rural”, finantat de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala PNDR 2014 – 2020, Programul LEADER – sub-Masura 19.3 – componenta B, Contract nr. 1930B137I01260600028, in parteneriat cu  GAL Asociatia Grupul de Actiune Locala Clisura Dunarii si GAL ”Tara Vrancei”.

Obiectivul general: proiectul de cooperare isi propune dezvoltarea durabila a microregiunilor reprezentate de cele trei Grupuri de Actiune Locala partenere – GAL Federatia pentru Dezvoltarea Zonei Rurale „Bargau – Calimani”, GAL Asociatia Grupul de Actiune Locala Clisura Dunarii, GAL ”Tara Vrancei”, ca urmare a stimularii si promovarii turismului sustenabil prin valorificarea potentialului local, inclusiv a mai multor arii naturale protejate, situri Natura 2000, promovarea  producatorilor locali, a identitatii si culturii locale, dezvoltarea diverselor forme de  parteneriat si cooperare prin actiuni inovative.

 Obiectivele specifice:

OS1. Sa valorifice intr-o maniera inovatoare potentialul turistic local, promovand  trasee turistice/tematice  care integreaza obiectivele patrimoniului cultural si de mediu cu mestesugurile si producatorii locali, gastronomia artizanala locala, generand evenimente culturale de cunoastere si socializare organizate pe teritoriul fiecarui GAL partener.

OS2. Sa implice cel putin 40 producatori locali, care deruleaza activitati individuale, in asociatii, grupuri si parteneriate ale acestora in promovarea, brandingul, marketingul si publicitatea produselor locale vizand valorificarea superioara a acestora in teritoriul celor 3 GAL-uri partenere, deruland  activitati comune care implica conlucrarea producatorilor locali din cele 3 microregiuni.

OS3. Sa promoveze identitatea si cultura locala a celor 3 teritorii GAL in cadrul unor evenimente derulate cu implicarea producatorilor si a altor actori locali (artisti, autoritati etc) pentru atragerea turistilor in teritoriu, pe perioada de implementare a proiectului;

OS4. Sa promoveze formele asociative si valorificarea produselor locale prin accesarea de piete noi,  crearea si promovarea de lanturi scurte de productie si desfacere;

OS5. Sa promoveze asociativitatea in randul producatorilor, mestesugarilor si structurilor implicate in turism la nivel local in cele 3 teritorii GAL implicate in proiect in cadrul actiunilor comune derulate.

Durata implementare a proiectului20 de luni : 17 Noiembrie 2023 –  iulie 2025  Valoare totală a finanţării nerambursabile a proiectului  = 414.885,54 euro