A fost publicat Ghidul Solicitantului pentru Măsura 2 – Domeniu de intervenție 6A „Investiții în prelucrarea / comercializarea și/sau dezvoltarea de produse agricole”. Sesiunea I – 2017 este estimată că va avea loc în perioada 08 septembrie – 10 octombrie 2017, având o alocare indicativă de 360.000 Euro.

Documentul poate fi accesat aici