Măsura M2 - Domeniul de intervenție 6A
„Investiții în prelucrarea / comercializarea și/sau dezvoltarea de produse agricole”

Ghidul Solicitantului