Federația pentru Dezvoltarea Zonei Rurale „Bârgău – Călimani”, cu sediul social în comuna Prundu Bîrgăului, nr. 512, județul Bistrița-Năsăud, beneficiar al proiectului: „Investitia in Oameni = Viitorul Comunei Bistrita Birgaului” Contract nr. POCU/140/4.2/114598, cod mySMIS 114598

Anunță pe toți cei interesați că :

– PRELUNGESTE perioada de primire a proiectelor/planurilor de afaceri pentru perioada 15.01.2020, ora 16,00 – 17.01.2020, ora 16,00.

Aceasta competitie este una de tip competitiv, cu depunere on-going pana pe data de 17 ianuarie 2020, cu selectie continuua pe criteriul primul venit, primul servit si se deruleaza dupa cum urmeaza :

Incepand cu data 3 ianuarie 2020, ora 11,00 se deschide apelul de depunere a proiectelor/planurilor de afaceri in vederea selectiei acestora pentru acordarea granturilor.

Apelul va fi deschis pana in data de 15 ianuarie 2020, ora 16,00 si are o valoare a pragrului minim de selectie de 89 puncte.

Bugetul total alocat pe acest apel este este de 3.346.500 lei (respectiv 30 de granturi a cate 111.550 lei/proiect) .

In cazul in care valoarea proiectelor depuse, cu un punctaj prescorat de 89 de puncte, depaseste bugetul total alocat de 3.346.500 lei inainte de finalul perioadei de depunere, etapa de selectie se inchide automat.

Locul şi intervalul orar în care se pot depune proiectele: Biroul Liderului de proiect Federația pentru Dezvoltarea Zonei Rurale „Bârgău – Călimani”: Prundu Bîrgăului, nr. 408A, comuna Prundu Bîrgăului, județul Bistrița-Năsăud (secretariatul GAL), de luni pana vineri, în intervalul orar 10,00 – 16,00 in perioada comunicata.
Solicitantul de finanţare trebuie să îndeplinească cerinţele de conformitate şi eligibilitate, mentionate in Metodologia de evaluare si selectie a Planurilor de Afaceri si documentele anexa, sa prezinte documentele justificative o data cu depunerea proiectului. In intocmirea proiectului, Planului de afaceri va rugam sa consultati documentatia sus amintita, postate pe investitainoameni.ro .
Anunţarea rezultatelor pentru proiectele depuse în cadrul acestei sesiuni se va face după aprobarea Raportului de Selecţie de către Comisia de Evaluare.

Obiectivul general al proiectului ”INVESTITIA IN OAMENI = VIITORUL COMUNEI BISTRITA BIRGAULUI” – POCU/140/4.2/114598 din 05.03.2018 este cresterea gradului de incluziune sociala a 772 locuitori din comunitatea marginalizata din localitatea Bistrita Bârgaului, comuna Bistrita Birgaului, judetul Bistrita Nasaud, prin implementarea unor masuri integrate în domeniile educatiei, ocuparii, socio-medical, locuirii si sigurantei locative in scopul reducerii gradului de saracie si marginalizare.
Proiectul sustine dezvoltarea si promovarea antreprenoriatului in cadrul activitaii 5.3. Implementarea Programului de suport pentru infiintarea si dezvolatrea afacerilor ca solutie pentru dezvoltarea unei cariere profesionale, ceea ce conduce la cresterea nivelului de ocupare a 140 persoane aflate în risc de saracie si excluziune sociala din comunitatea marginalizata din localitatea Bistrita Bârgaului, comuna Bistrita Birgaului, judetul Bistrita Nasaud, prin participarea la programe de dezvoltare si sustinere a antreprenoriatului (subventionarea a 30 de afaceri), in vederea ocuparii pe cont propriu, prin infiintarea a 30 de intreprinderi (start – up – uri).

Astfel proiectul va contribui la cresterea ocuparii fortei de munca in regiunea Nord Vest prin infiintarea a 30 de start-up-uri ce vor crea noi locuri de munca.

Grupul Tinta al proiectului va fi format dintr-un numar de 140 persoane aflate în risc de saracie si excluziune sociala din comunitatea marginalizata din localitatea Bistrita Bârgaului, comuna Bistrita Birgaului, judetul Bistrita Nasaud, prin participarea la programe de dezvoltare si sustinere a antreprenoriatului (subventionarea a 30 de afaceri), in vederea ocuparii pe cont propriu, prin infiintarea a 30 de intreprinderi (start – up – uri).

Membrii Grupului Tinta vor fi selectati pe principiul egalitatii de sanse si nediscriminarii, in baza obiectivelor orizontale asumate, pe baza Metodologiei de Selectie a Grupului Tinta.

Buget alocat :

Bugetul total alocat prin proiect pentru dezvoltarea celor 30 de afaceri este de 3.346.500 lei si intra sub incidenta ajutorului de minimis.

Valoarea maxima a finantarii nerambursabile acordata este de maxim 111.550 lei / proiect, suma care poate reprezenta 100% din valoare totala a cheltuielilor eligibile (inclusiv TVA pentru societatile neplatitoare de TVA) aferente proiectului.

ATENTIE!!!!
Planurile de afaceri vor fi depuse în format fizic (letric), în format electronic pdf. (scanat) si editabil(word), formularul de buget in excel – editabil (pe format CD), depus personal de către solicitanți, la biroul Federatiei de Dezvoltare a Zonei Rurale Birgau-Calimani în calitate de Lider al parteneriatului: str. Principala nr. 408A, comuna Prundu Birgaului, sat Prundu Birgaului, jud. Bistrita Nasaud, vis a vis de cladirea Primariei Prundu Birgaului, dupa finalizarea fiecărui curs de formare antreprenorială, respectiv dupa sustinerea examenului de absolvire, sesiunea de depunere continua a proiectelor, selectia fiind de tip ON GOING.

Continutul Dosarului Planului de Afaceri

 Opis dosar Plan de Afaceri
 Plan de afaceri model standard + documente justificative (oferte de pret, alte documente releante, etc)
 Copie act de identitate al solicitantului
 CV in format europass al solicitantului (inlusiv copii dupa diplome/certificari)
 Certificat de absolvire al cursului de antreprenoriat
 Anexa 4 – Declaratie pe proprie raspundere privind evitarea dublei finantari
 Anexa 5 – Declaratie pe proprie raspundere privind conflictul de interese
 Anexa 6 – Declaratie de angajament
 Anexa 7 – Declaratie de eligibilitate
 Anexa 8 – Declaratie pe proprie raspundere privind ajutoarele de minimis
 Anexa 10 – Bugetul proiectului
 Grafic de implementare al activitatilor proiectului

Mai multe detalii pot fi obtinute de pe site-ul web al proiectului: www. investitiainoameni.ro sau direct de la biroul Federatiei de Dezvoltare a Zonei Rurale Birgau-Calimani în calitate de Lider al parteneriatului: str. Principala nr. 408A, comuna Prundu Birgaului, sat Prundu Birgaului, jud. Bistrita Nasaud.Tel. 0749497924, 0740297211