În data de 17 mai 2017, a fost organizata cea de-a unsprezecea actiune de animare, informare si promovare a SDL și a proiectului „Functionarea Grupului de Actiune Locala și animare a teritoriului”.
Aceasta a avut loc in incinta Caminului Cultural din Localitatea Mărișelu. La întâlnire pe lângă echipa executivă și voluntarii GAL au fost prezenți 15 persoane (fermieri, antreprenori locali, medicul veterinar, etc.), printre care și secretarul comunei împreună cu primarul dl. Horea Petruț.
Echipa executiva a GAL F.D.Z.R. Bargău-Călimani a început expunerea prin prezentarea organizatiei, a teritoriului si a realizarilor precedente prin intermediul implementării primei Strategii de Dezvoltare Locală, precum și a prezentului proiect. Cei prezenți au fost foarte încântați de cele prezentate și dornici să se implice în dezvoltarea mediului rural prin diferite domenii de interes, doarece până la prezenta perioada de programare PNDR, comuna acestora nu a fost parte dintr-un GAL. Apoi au fost prezentate următoarele:
1. Măsurile de finanțare prevăzute în Stategia de Dezvoltare Locală 2016 – 2023: condițiile de eligibilitate, criteriile de selecție, sumele și procentele de finanțare prevăzute în fișa masurii pentru fiecare masură în parte, modalitatea de depunere a proiectelor, etc.
2. La solicitarea participanților, s-au prezentat și măsurile din PNDR, experții GAL si invitatii au prezentat diferențele dintre finanțările cuprinse in cadrul măsurilor existente în SDL (Sub-masura 19.2) și cele din PNDR, avantaje si dezavantaje, specificitati.
3. De asemenea, tot la solicitarea participantiilor, s-au purtat discutii referitoare la masurile agricole predominand proiectele ce fac referire la crescătorii de ovine și bovine. Participanții au fost în mod special interesați de condițiile impuse de către APIA în cazul în care vor fi beneficiari de proiecte pentru aceleași suprafete pe care momentan au subvenția de agromediu, sunt beneficiari de măsura 1.4.1, precum și condițiile impuse de către ANPM, DSVSA și DSP pentru problema plaatformelor betonate a gunoiul de grajd, în toate aceste cazuri aducându-li-se lămuririle necesare celor interesați.
4. În final s-a prezentant un calendar al activitatilor GAL, s-a specificat că datorita propunerilor de modificare a Procedurii de evalauare și selecție respectiv a Fișelor de Evaluare care sunt transmise la minister de către FNGAL, nu poate fi dat un termen clar pentru lansarea sesiunilor în cadrul GAL.
5. La final, au fost purtate discutii în cadrul fiecărei măsuri cu potențialii beneficiari interesați, în cadrul unor studii de caz pe ideile de proiect emise de participanti, punctand aspectele legate de eligibilitatea beneficiarilor, activitatilor, punctaj, procente de finantare, specificitati care țin de APIA, în funcție de specificul fiecărui proiect.
6. Tot în partea de final a întâlnirii, primarul comunei, dl. Horea Petruț, a încurajat participanții să se implice cât mai mult în depunerea și implementarea de proiecte europene, în diverse acțiuni de dezvoltare rurală în colaborare cu GAL FDZR Bârgău-Călimani, a garantat sprijinul lui personal cât și a primăriei Mărișelu și a promis organizarea altor întâlniri cu scopul de grupuri de lucru tematice.
7. S-a prezentat programul GAL-ului, și modalitatile de contactare, fiind adresata invitatia de a contacta echipa pentru orice informatie de care au nevoie pentru a accesa fondurile europene sau a se lămurii referitor la orice alt aspect ce ține de dezvoltarea spațiului rural.