Denumirea postului:  COR – 242213 (Expert evaluare cereri de plata)
1 post: part time/ full time

Nivelul postului: de execuție
Poziția operațională în cadrul Compartimentului : Expert tehnic (ET)
Scopul principal al postului: implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală a GAL Federația pentru Dezvoltarea Zonei Rurale Bârgău-Călimani.

CERINŢE PRIVIND OCUPAREA POSTULUI
a) Niveluri și competențe:
Pregătirea de specialitate: Studii superioare tehnice sau economice
Perfecționări (specializări): cursuri de instruire în domeniul managementului de proiecte, competențe în construcția și dezvoltarea de parteneriate public-private,
Experiența profesională pentru deținerea postului: experiența în evaluarea cererilor de plata, gestionarea de bugete, monitorizarea activităților financiare a proiectelor, experiență în activități de animare a teritoriului, relaționarea cu grupuri de persoane, organizarea și desfășurarea de grupuri de lucru cu diferite grupuri de persoane, seminarii tematice etc.
Cunoștințe de operare pe calculator – nivel: operare Windows/ Excel/produse Office/ operare în rețea, Internet și poștă electronica, nivel mediu.
Limbi străine – grad de cunoaștere: minim o limbă străină de circulație internațională (engleză/franceza/germană/italiană) – nivel mediu (înțelegere, scris, citit)

b) Abilități, calități și aptitudini necesare:
• abilități crescute de comunicare, gestionarea grupurilor de lucru;
• capacități crescute de integrare în colectiv, de lucru în echipă, eficiență maximă în realizarea atribuțiilor;
• gestionarea și soluționarea situațiilor conflictuale;
• inițiativă, seriozitate, conștiinciozitate și flexibilitate;
• capacități crescute de analiză și sinteză;
• capacitate de păstrare a confidențialității

Constituie un avantaj experiența de muncă într-o alta organizație de tip GAL, implementarea proiectelor LEADER în finanțarea anterioară sau actuală.