Modificare SDL august 2017

Notă privind propunerea de modificare a SDL nr. 1, anul 2017 a GAL FDZR Bârgău-Călimani
Strategia de Dezvoltare Locala – modificat august 2017

Modificare SDL septembrie 2018

Modificare SDL septembrie 2018

Modificare SDL 2023

Modificare SDL 2023