Măsura M1 - Domeniul de intervenție 6A
„Investiţii în crearea şi dezvoltarea de activitaţi neagricole”

Ghidul solicitantului