Numarul foarte mic de ONG-uri active in domeniul social, mediu, educatie, voluntariat, precum si serviciile limitate oferite de organizatiile active in domeniu care raspund unui numar mic de beneficiari si nu pot acoperi diversitatea problemelor existente la nivelul comunitatilor, inexistenta unor programe sociale, educationale, medicale integrate care sa promoveze un sistem de servicii integrate, coerente si viabile, au contribuit la dorinta de implicare a Grupului de Actiune Locala “Federatia pentru Dezvoltarea Zonei Rurale Bargau-Calimani” in actiuni si activitati de promovare a voluntariatului si a responsabilitatii sociale comunitare.

Voluntariatul este o activitate intrinsecă a umanității care are la bază valori ca solidaritate, altruism, echitate, respect, transparență, învățare continuă, dorința de a contribui la schimbările sociale. Astfel, alaturi de alti voluntari, membrii echipei executive FDZR Bargau-Calimani, vor promova activitatile de voluntariat ale organizatiei, se vor implica in servicii educative, de intrajutorare, consiliere, campanii, administrare, actiuni comunitare si de mediu, contribuind astfel la binele comunității prin muncă, bani sau educație, prin activismul social, misiuni spirituale sau oricare alte forme ale voluntariatului.

Descopera mai jos, proiectele noastre de voluntariat!!!