În strategia de dezvoltarea locală, GAL Federația pentru Dezvoltarea Zonei Rurale Bârgău-Călimani și-a exprimat intenția de a dezvolta proiecte de cooperare pentru atingerea obiectivelor de dezvoltare asumate, proiecte de cooperare, asociere și parteneriate care au ca scop crearea de valoare adăugată reală pentru teritoriul acoperit de GAL FDZR Bârgău-Călimani, prin implementarea de acțiuni, activități concrete, inovatoare, alături de partenerii noștri, acțiuni comune care pot avea ca obiectiv și construcția instituțională, schimb de experiență și bune practici privind dezvoltarea locală prin publicații comune, organizare de evenimente, lucrări de dezvoltare comune sau coordonate în comun, transferul și adaptarea inovațiilor dezvoltate în altă parte. Toate aceste acțiuni, vor avea un impact pozitiv asupra turismului local și vor ajuta la stimularea dezvoltării mediului de afaceri local, vor contribui la stimularea inovării și diversificarea activităților economice, crearea de lanțuri valorice prin stimularea procesării produselor agricole și dezvoltarea marketingului și strategiilor de vânzare, stimularea asociativității, îmbunătățirea competitivității producătorilor primari printr-o mai bună integrare a acestora în lanțul agroalimentar prin intermediul schemelor de calitate, al creșterii valorii adăugate a produselor agricole, al promovării pe piețele locale și în cadrul circuitelor scurte de aprovizionare, al grupurilor și organizațiilor de producători și al organizațiilor interprofesionale, toate acestea, contribuind la îmbunătățirea perspectivelor locale și implicit la îmbunătățirea strategiei de dezvoltare locală.