Titlul proiectului – „Asistență tehnică pregătitoare ȋn vederea depunerii unui proiect de cooperare pe măsura 19.3, componenta B intre GAL Valea Bășeului de Sus, GAL Valea Someșului, FDZR Bârgău-Călimani, GAL Colinele Prahovei”
Tipul Proiectului de cooperare – Interteritorial
Valoarea contractului de finantare 1819 euro, respectiv 8.482, 90 lei
Durata de implementare a activitatilor proiectului : 3 luni de zile
Descrierea proiectului:
Proiectul constă in asistență tehnică pregătitoare ȋn vederea depunerii unui proiect de cooperare ȋntre GAL Valea Bășeului de Sus, județul Botoșani, Asociația GAL Valea Someșului, județul Sălaj, GAL Colinele Prahovei, județul Prahova și Federația pentru Dezvoltarea Zonei Rurale Bârgău-Călimani, judetul Bistrița Năsăud, cu scopul de a pune in valoare teritoriul acoperit de cele patru Grupuri de Actiune Locala. Astfel, pentru realizarea scopului propus au fost organizate ȋntâlniri și grupuri de lucru ȋntre toti partenerii, pentru stabilirea planului de actiune, a resurselor implicate din partea fiecarui partener, a responsabilităților și a modului de implementare a activităților. Acestea s-au finalizat prin semnarea unui acord de cooperare ȋntre parteneri.
Actiunile vizate prin proiect sunt urmatoarele:
1. Promovarea grupurilor de producători, a asociațiilor și/sau parteneriatelor;
2. Acțiuni care sprijină grupurile vulnerabile, inclusiv minorități;
3. Activități culturale comune;
4. Acțiuni care sprijină dezvoltarea și promovarea turismului local;
Parteneri:
GAL Valea Someșului – GAL coordonator
GAL Valea Bășeului de Sus
FDZR Bârgău-Călimani
GAL Colinele Prahovei.

Principalele activități pe care partenerii și le-au asumat de comun acord în realizarea și implementarea proiectului sunt:
1. Promovarea grupurilor de producători, a formelor asociative și/sau parteneriatelor – crearea unui „brand-umbrelă” – produs în teritoriul GAL;
2. Acțiuni care sprijină grupurile vulnerabile, inclusiv minorități – realizarea unor activități educative și recreațional-sportive;
3. Activități culturale comune – organizarea/participarea la evenimente socio- culturale, de exemplu: organizarea unui festival gastro-cultural;
4. Acțiuni care sprijină dezvoltarea și promovarea turismului local – realizarea unui traseu de orientare cultural-turistică.
Descrierea activităților realizate prin proiect
In cadrul analizei efectuate de catre angajatii GAL Valea Somesului, GAL Valea Baseului de Sus, Federației pentru Dezvoltarea Zonei Rurale Bârgău-Călimani, GAL Colinele Prahovei, in scopul stabilirii domeniilor prioritare a fi dezvoltate in cadrul teritoriilor, s-au identificat ca puncte comune: nevoia de a promova grupurile de producatori, asociatiile si parteneriatele; nevoia de a sprijini grupurile vulnerabile, inclusiv minoritatile; intentia de a desfasura activitati culturale comune si intentia de a dezvolta si promova turismul local.
Astfel, proiectul cu titlul „Asistenta tehnica pregatitoare in vederea depunerii unui proiect de cooperare intre GAL Valea Baseului de Sus, judetul Botosani, GAL Valea Somesului, judetul Salaj, Gal Colinele Prahovei, judetul Prahova si FDZR Bargau – Calimani, judetul Bistrita Nasaud”, va avea drept scop principal valorizarea teritoriului acoperit de cele 4 GAL – uri.
In perioada celor trei luni de implememntare, au fost organizate 4 intalniri pe teritoriul fiecarui GAL, cu participare comuna a reprezentantilor celor 4 GAL – uri si cu participarea leaderilor de opinie in domeniul actiunilor propuse Intalnirea initiala a reprezentantilor celor 4 GAL-uri, s-a realizat pe teritoriul Asociatiei GAL VALEA SOMESULUI, scopul ei fiind de constituirea a echipei de proiect si elaborarea planului de implementare a proiectului, cunoasterea teritoriului, intalniri si discutii comune, durata ei fiind de 3 zile. Intalnirea 2 a fost structurata in activitati privind organizarea, cunoasterea teritoriului Federației pentru Dezvoltarea Zonei Rurale Bârgău-Călimani, intalniri de lucru/ vizite, discutii cu membrii Federației pentru Dezvoltarea Zonei Rurale Bârgău-Călimani si cu stakeholderii din ariile de interes comune. Durata acesteia a fost de 3 zile si a avut ca rezultat creionarea primului draft al proiectului. Intalnirea 3 s-a desfasurat pe teritoriul GAL Colinele Prahovei. Si aici ca si in celelalte GAL-uri s-au realizat ȋntâlniri de lucru/vizite, discutii cu membrii GAL și stakeholderii din ariile de interes comune. Cea de-a 4-a intalnire, finala, a avut loc pe teritoriul GAL Valea Baseului de Sus, si a avut ca obiective atat cunoasterea teritoriului, intalniri si vizite cu diversi investitori, procesatori, fermieri cat si elaborarea unei structuri a proiectului de cooperare ce urmeaza a fi realizat, precum și elaborarea si semnarea acordului de cooperare.
Aceste intalniri au evidentiat rolul esențial pe care îl au producătorii si procesatorii locali, incepand cu fermierii mici si terminand cu formele asociative in dezvoltarea economiei rurale, a dezvoltarii durabile a zonelor rurale. Ca atare, promovarea si sutinerea acestora se va regasi ca obiectiv in viitorul proiect de cooperare ce va fi depus de cei 4 parteneri.

Rezultate
O echipa de proiect adecvata și funcționala, identificarea cel putin a unei entitati reprezentative pentru fiecare actiune, pe teritoriul fiecarui GAL, 1 acord de cooperare semnat intre cele 4 GAL-uri – fiind stabilite: GAL-ul coordonator, titlul proiectului, obiectivele proiectului, principalele activitati si responsabilitati asumate de fiecaare partener.
Proiectul de cooperare va avea un impact semnificativ asupra teritoriului acoperit de cele patru GAL-uri, va ajuta la promovarea producatorilor, la dezvoltarea si promovarea turismului local, iar aducerea de noi cunostinte si bune practici in teritoriu va contribui totodata la imbunatatirea strategiei de dezvoltare locala.