Școala Gimnazială Nr. 1 Bistrița Bârgăului, în calitate de partener în proiectul ,,Investiția în oameni = Viitorul Comunei Bistrița Bîrgăului”, ID 114598, proiect finanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020, cauta sa angajeze in regim de urgenta :

• Profesor Școală după Școală P2

Pentru orice fel de informatii, nelămuriri ne puteti contacta la numarul de telefon : 0749497924 sau pe adresele de e-mail : andreea.galben@investitiainoameni.ro , sau gal@birgau-calimani.ro .

Informații referitoare la conditiile si cerintele specifice pentru ocuparea postului

Candidatul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
a) îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege în vederea exercitării profesiei în România;
b) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
c) are capacitate deplină de exerciţiu;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată de medicul
de familie sau medicul de specialitate medicina muncii;
e) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru postul vacant;
f) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea postului vacant;
g) nu a fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau
contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei,
de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o
incompatibilă cu exercitarea funcţiei vacante pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în
care a intervenit reabilitarea.

• Cerinte specifice pentru ocuparea postului:

 Studii superioare – 3 ani ( licențiat al unei universități/ școli în domeniu)
 Cu / fara experiență specifică în domeniul pedagogiei școlare, activități didactice
 Competențe specifice în metodologia predării și didactică în învățământ
 Comunicativitate
 Organizare
 Relaționare cu beneficiarii
 Abilități psihopedagogice
 Constituie avantaj specializarea in disciplinele : limba romana si o limba moderna sau matematica) .

 Programul de lucru este de 4 h/zi.

NOTĂ:
Constituie un avantaj experienta dovedita in implementarea altor proiecte cu fonduri europene.
Documentele necesare depunerii candidaturii pentru ocupararea posturilor sunt : scrisoare de intentie cu precizarea disponibilitatii de lucru in proiect, CV in format Europass semnat pe fiecare pagina, documente justificative ale expertizei relevante declarate in CV, copie carte de identitate.
Documentele se pot depune la sediul GAL FDZR Bârgău-Călimani din localitatea Prundu Bîrgăului, str. Principală, nr. 408/A(vis-a- vis de cladirea Primariei Prundu Birgaului) sau pot fi transmise online pe adresele de e-mail : andreea.galben@investitiainoameni.ro , sau gal@birgau-calimani.ro pana la data de 06.05.2021.
Ne puteti contacta si la numerele de telefon : 0749497924 , 0740297211.