Masura de finantare M 1, Domeniu de intervenție 6A – Investitii in crearea si dezvoltarea de activitati neagricole
Data lansării apelului de secție: 15.06.2023
Numărul de referință al sesiunii de cereri de proiecte: M 1/6A – 01/2023 – 15.06.2023

GAL FDZR Bârgău-Călimani anunță public lansarea, în perioada 15.06.2023 – 15.07.2023, a primei sesiuni de depunere de proiecte aferentă anului 2023 pentru Masura de finantare M 1/6A – Investitii in crearea si dezvoltarea de activitati neagricole, finanțata prin Măsura 19 LEADER – Submăsura 19.2 Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală.

Beneficiari eligibili:
Beneficiarii direcți:
Micro-întreprinderi şi întreprinderi neagricole mici existente şi nou-înfiinţate (start-ups) din spaţiul rural;
Fermieri sau membrii unor gospodării agricole (autorizaţi cu statut minim pe PFA) care îşi diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activităţi neagricole în zona rurală în cadrul întreprinderii deja existente, încadrabile în micro-întreprinderi şi întreprinderi mici, cu excepţia persoanelor fizice neautorizate;
Fermieri sau membrii unor gospodării agricole (autorizaţi cu statut minim pe PFA) care îşi diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activităţi neagricole în zona rurală în cadrul întreprinderii deja existente, încadrabile în micro-întreprinderi şi întreprinderi mici, cu excepţia persoanelor fizice neautorizate;

Sunt eligibile:
Persoana fizică autorizată
Intreprinderi individuale
 Intreprinderi familiale
 Societate în nume colectiv
 Societate în comandită simplă
 Societate pe acţiuni
 Societate în comandită pe acţiuni
 Societate cu răspundere limitată
 Societate comercială cu capital privat
 Societate agricolă
 Societate cooperativă agricolă de gradul 1 si societati cooperative meșteșugărești și de consum de gradul 1 (înfiinţate în baza Legii nr. 1/ 2005);
Cooperativă agricolă de grad 1 (înfiinţată în baza Legii nr. 566/ 2004).

Beneficiarii indirecți:
Populația locală
Persoanele din categoria populaţiei active aflate în căutarea unui loc de muncă
Alți agenți economici din teritoriu
Autorități publice locale
Atenție! În cadrul măsurii 1/6A, solicitantul trebuie să aibă capital 100% privat.

Fondul disponibil pentru sesiunea nr. 1/2023: 133.132,94 euro (EURI)

Contribuția publică totală nerambursabila a măsurii: 133.132,94 Euro (EURI)

Tipul sprijinului: nerambursabil în raport cu valoarea proiectului, dar să nu depășească suma maximă permisă.
Sumele aplicabile și rata sprijinului: Intensitatea sprijinului pentru cheltuielile eligibile din proiect este de 90% din valoarea eligibilă a investiției, plafonul maxim al sprijinului nerambursabil la GAL FDZR Bârgău-Călimani, nu poate depasi suma de 200.000 de euro/beneficiar, cu respectarea regulilor ajutoarelor de minimis.

Intensitatea sprijinului pentru cheltuielile eligibile din proiect este de 90% din valoarea eligibilă a investiției și plafonul maxim al sprijinului nerambursabil la GAL nu poate depasi suma de 200.000 de euro/ beneficiar, cu respectarea regulilor ajutoarelor de minimis.

Suma alocata din fondurile EURI: 133.132,94 euro, valoarea maxima alocata pe proiect este de: 33.283,94 de euro.

Valoarea minima a sprijinului neramursabil acordat unui proiect finantat prin aceasta masura, in acest apel de selectie este de 15.000 euro, iar valoarea maxima, nerambursabila, acordata unui proiect este de 33.283,94 euro.
Aria de aplicabilitate a măsurii este reprezentata de întreg teritoriul GAL FDZR Bârgău-Călimani, respectiv aria administrativ-teritoriala a cele 12 comune: Monor, Șieuț, Șieu, Mărișelu, Budacu de Jos, Dumitrița, Cetate, Livezile, Josenii Bîrgăului, Prundu Bîrgăului, Bistrița Bîrgăului, Tiha Bîrgăului.

IMPORTANT !!!!
Solicitantii trebuie sa aiba in vedere ca termenul maxim de realizare a proiectelor contractate prin intermediul Submasurii 19.2 este 31.12.2025 cu respectarea instrucțiunilor de plată – anexă la Contractul de finanțare, privind depunerea ultimei cereri de plată aferentă proiectului, termen care va fi trecut in contractul de finantare pe care il vor semna, iar termenul final de depunere a ultimei transe de plata este 30.09.2025.

Data limită de depunere a proiectelor: 15.07.2023, ora 15:30.

Locul și intervalul orar unde se pot depune proiectele:
– Proiectele se vor depune la biroul GAL FDZR Bârgău-Călimani – din localitatea Jelna, nr. 110 (vis a vis de Biserica Evanghelica Jelna), comuna Budacul de Jos, județul Bistrița-Năsăud și prin telefon: 0740297211 si e-mail: gal@birgau-calimani.ro, office@birgau-calimani.ro.
– Perioada de depunere a proiectelor pentru aceasta sesiune va fi: 15.06.2023, ora 9:00 – 15.07.2023, ora 15:30. Depunere proiectelor se poate face în intervalul orar 9.00 – 15.30, de luni pana vineri pe intreaga perioada a sesiunii de depunere;
In cazul in care proiectele depuse depasesc 110% din valoarea totala alocata in cadrul prezentului apel de selectie, sesiunea se va inchide inainte de data limita de depunere, dar nu mai devreme de 5 zile efective de la data lansarii.

Informații privind accesarea și derularea accesarea Măsurii 1/6A – Investitii in crearea si dezvoltarea de activitati neagricole sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului și anexele acestuia de pe site-ul GAL FDZR Bârgău-Călimani www.birgau-calimani.ro și în Apelul de Selecție (varianta detaliată) pentru Măsura 1/6A – sesiunea 1/2023, disponibil pe www.birgau-calimani.ro. Aceste documente pot fi obținute și în varianta electronică (suport CD/DVD) și pe suport tipărit la biroul GAL FDZR Bârgău-Călimani – din localitatea Jelna, nr. 110 (vis a vis de Biserica Evanghelica Jelna), comuna Budacul de Jos, județul Bistrița-Năsăud, de luni până vineri între orele 09:00 – 15:30.

Contact:
E-mail: office@birgau-calimani.ro, gal@birgau-calimani.ro
Tel.: 0740297211.â