APEL DE SELECȚIE

Masura de finantare M 4, Domeniu de intervenție 6B – Investitii in infrastructura sociala si integrarea minoritatilor

Numărul de referință al sesiunii de cereri de proiecte: M 4 / 6B – 06/17 – 22.12.2017

GAL FDZR Bârgău-Călimani anunță public lansarea, în perioada 20 noiembrie – 22 decembrie 2017, a celei de-a V-a sesiuni de depunere de proiecte aferentă anului 2017 pentru Masura de finantare M 4/6B – „Investitii in infrastructura sociala si integrarea minoritatilor”, finanțata prin Măsura 19 LEADER – Submăsura 19.2 Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală.

Data lansării apelului de selecție: 20 noiembrie 2017.

Data limită de depunere a proiectelor: 22 decembrie 2017, ora 14:30.

Locul și intervalul orar unde se pot depune proiectele: biroul GAL FDZR Bârgău-Călimani din localitatea Prundu Bîrgăului, str. Principală, nr. 408/a (vis-a-vis de clădirea primăriei Prundu Bîrgăului), jud. Bistrița-Năsăud, înaintea datei limită de depunere specificată în Apelul de Selecție, de luni până vineri între orele 09:30 – 14:30.

Fondul disponibil pentru sesiunea nr. 5/2017: 160.000 Euro

Suma maximă nerambursabilă acordată pentru finanțarea unui proiect:

Valoarea sprijinului: Valoarea minima a sprijinului neramursabil acordat unui proiect finantat prin aceasta masura, in acest apel de selectie este de 100.000 euro, iar valoarea maxima, nerambursabila, acordata unui proiect este de 160.000 euro.

Sumele aplicabile și rata sprijinului:
Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei măsuri va fi 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele de infrastructura sociala, negeneratoare de venit și nu va depăși 160.000 euro/proiect.
Pentru beneficiarii publici ponderea sprijinului nerambursabil este de 100 % din cheltuielile eligibile dacă investiția nu este generatoare de venituri și de 90 % dacă se generează venituri.
În cazul investițiilor beneficiarilor privați, ponderea sprijinului este maxim 90 % dacă acestea sunt generatoare de venituri și de 100 % dacă nu sunt generatoare de venituri.