APEL DE SELECȚIE
MĂSURA 5 – DOMENIUL DE INTERVENTIE 2 A – „Investiții în active fizice pentru exploatatii agricole”

Numărul de referință al sesiunii de cereri de proiecte: M5 / 2A – 03/17 – 30.11.2017

GAL FDZR Bârgău-Călimani anunță public lansarea, în perioada 30 octombrie – 30 noiembrie 2017, a celei de a treia sesiuni de depunere de proiecte aferentă anului 2017 pentru Măsura 05/2A – Investiții în active fizice pentru exploatatii agricole, finanțata prin Măsura 19 LEADER – Submăsura 19.2 Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală.

Data lansării apelului de selecție: 30 octombrie 2017.

Data limită de depunere a proiectelor: 30 noiembrie 2017, ora 14:30

Locul și intervalul orar unde se pot depune proiectele: biroul GAL FDZR Bârgău-Călimani din localitatea Prundu Bîrgăului, str. Principală, nr. 408/a (vis-a-vis de clădirea Primăriei Prundu Bîrgăului), jud. Bistrița-Năsăud, înaintea datei limită de depunere specificată în Apelul de Selecție, de luni până vineri între orele 09:30 – 14:30.

Fondul disponibil pentru sesiunea nr. 3/2017: 343.740 euro

Suma maximă nerambursabilă acordată pentru finanțarea unui proiect:

Valoarea sprijinului: Valoarea minima a sprijinului neramursabil acordat unui proiect finantat prin aceasta masura, in acest apel de selectie este de 50.000 euro, iar valoarea maxima, nerambursabila, acordata unui proiect este de 171.870 euro.

Sumele aplicabile și rata sprijinului:
Rata sprijinului nerambursabil este de maximum 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși 200.000 euro, indiferent de tipul investiției; Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora cu câte 20 puncte procentuale suplimentare dar rata maximă a sprijinului combinat nu poate depăși 90% în cazul:

  • Investițiilor colective realizate de formele asociative ale fermierilor (cooperative, grupuri de producători sau parteneriate sprijinite prin intermediul M16/parteneriatelor constituite în conformitate cu art. 35 din Reg. (UE) nr. 1305/2013);
  • Investiţiilor realizate de tinerii fermieri, cu vârsta de până la 40 de ani, la data depunerii Cererii de Finanțare (așa cum sunt definiți la art. 2 al Reg. (UE) nr. 1305/2013 sau cei care s-au stabilit în cei cinci ani anteriori solicitării sprijinului, în conformitate cu anexa II a R 1305);
  • Operațiunilor sprijinite în cadrul PEI;
  • Investiții în zone care se confruntă cu constrângeri naturale și cu alte constrângeri specifice, menționate la art. 32 Reg. (UE) nr. 1305/2013;

Pentru investițiile neproductive legate de îndeplinirea obiectivelor din domeniul agromediului și al climei, intensitatea sprijinului este de până la 100%, fără a depăși 200.000 euro/proiect. Valoarea totala a unui proiect depus la GAL FDZR Bârgău-Călimani nu poate depasi suma de 400.000 euro/ beneficiar.