Grupul de Acțiune Locală Federația pentru Dezvoltarea Zonei Rurale „Bârgău-Călimani”, beneficiar al proiectului „Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul Strategiei de dezvoltare locală”, Măsura 19 LEADER din cadrul PNDR 2014-2020, în urma sesiunilor de depunere proiecte pentru Masura de finantare M 3, Domeniu de intervenție 6B – „Servicii de bază și reînnoirea satelor”deschisă în perioada 29 ianuarie 2018 – 19 februarie 2018 și Masura de finantare M 4, Domeniu de intervenție 6B – Investitii in infrastructura sociala si integrarea minoritatilor, deschisă în perioada 29 ianuarie 2018 – 12 februarie 2018, anunță că în data de 19 februarie 2018, a încheiat sesiunile nr. 3/2017 și nr. 4/2017, de depunere de proiecte pentru măsurile sus mentionate, după cum urmează:

Măsura

Proiecte depuse Valoare nerambursabilă solicitată Federației pentru Dezvoltarea Zonei Rurale

„Bârgău-Călimani”

Măsura 03/6 B 1 99.920 euro
Măsura 04/6 B 1 160.000 euro
Total 2 259.920 euro

Fondul nerambursabil disponibil pentru sesiunea nr. 3/2017 este de 100.000 euro, iar pentru sesiunea nr. 4/2017 este de 160.000 euro.
Vă anunțăm că toate proiectele depuse se află în etapa de evaluare în vederea selectării acestora pentru finanțare.
Anunțarea rezultatelor pentru cererile de finanțare depuse în cadrul acestor sesiuni se va face după aprobarea Raportului de Selecție de către Comitetul de Selecție al Proiectelor.

Descarca comunicat