GAL FDZR Bârgău-Călimani anunță public prelungirea, în perioada 12 februarie – 19 februarie 2018, a celei de-a VI-a sesiuni de depunere de proiecte aferentă anului 2017 pentru Masura de finantare M 4/6B – „Investitii in infrastructura sociala si integrarea minoritatilor”, finanțata prin Măsura 19 LEADER – Submăsura 19.2 Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală.

TERMENUL LIMITĂ de depunere a Cererilor de Finanțare pentru M 4 / 6B a fost prelungit până la data de 19 februarie 2018, ora 14:30.

Fondul disponibil pentru sesiunea nr. 6/2017: 160.000 euro

Beneficiari eligibili:
Solicitanţii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat de catre GAL FDZR Bârgău-Călimani prin această măsură sunt:
Beneficiari direcți:
• Comunele, conform legislației naționale în vigoare;
• ONG-uri, conform legislației naționale în vigoare ;
• Unități de cult, conform legislației naționale în vigoare;
• Parteneriate publice-private.
Sediul social și punctul/punctele de lucru, după caz, ale solicitantului trebuie să fie situate în spațiul rural, pe teritoriul GAL, activitatea desfășurând-se în spațiul rural.

Beneficiari indirecți/grupuri țintă:
• Persoane aparținând grupurilor vulnerabile;
• Persoane aparținând minorității rrome.

Valoarea sprijinului: Valoarea minima a sprijinului neramursabil acordat unui proiect finantat prin aceasta masura, in acest apel de selectie este de 100.000 euro, iar valoarea maxima, nerambursabila, acordata unui proiect este de 160.000 euro.

Sumele aplicabile și rata sprijinului:

Valoarea maximă a sprijinului: 160.000 EURO.
Pentru beneficiarii publici ponderea sprijinului nerambursabil este de 100 % din cheltuielile eligibile dacă investiția nu este generatoare de venituri și de 90 % dacă se generează venituri.
În cazul investițiilor beneficiarilor privați, ponderea sprijinului este maxim 90 % dacă acestea sunt generatoare de venituri și de 100 % dacă nu sunt generatoare de venituri.
Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei măsuri va fi 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele de infrastructura sociala, negeneratoare de venit și nu va depăși 160.000 euro/proiect.

Data limită de depunere a proiectelor: 19 februarie 2018, ora 14:30.

Locul și intervalul orar unde se pot depune proiectele: biroul GAL FDZR Bârgău-Călimani din localitatea Prundu Bîrgăului, str. Principală, nr. 408/A (vis-a-vis de clădirea Primăriei Prundu Bîrgăului), jud. Bistrița-Năsăud, înaintea datei limită de depunere specificată în Apelul de Selecție, de luni până vineri între orele 09:30 – 14:30.