A fost publicat Ghidul Solicitantului pentru Măsura M1 – Domeniul de intervenție 6A „Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole”. Sesiunea I – 2017 este estimată că va avea loc în perioada 31 august – 30 septembrie 2017, având o alocare indicativă de 902.471 Euro.

Documentul poate fi accesat aici