S-au încheiat alte doua grupe de curs de formare a competențelor antreprenoriale organizate în cadrul proiectului” Investitia in Oameni = Viitorul Comunei Bistrita Birgaului”, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 POCU/140/4.2/114598.
Cursanții au susținut vineri 29 noiembrie si luni, 2 decembrie 2019, examenul final, în vederea obținerii certificatului de antrepreenor acreditat ANC.
La finalul acestor 2 sesiuni de curs, avem 39 de absolvenți pe care îi felicităm pentru absolvirea cursului, dar și pentru implicarea din aceste zile. Ne dorim ca această experiență să le fie benefică in elaborarea planurilor de afaceri pentru participarea la Concursul de planuri de afaceri organizat in cadrul proiectului, prin care 30 de planuri de afaceri vor fi selectate si vor primi finanțare de maximum 25.000 de euro pentru demararea propriului business.
Alte doua sesiuni de curs de competente antreprenoriale sunt in desfasurare.
Pentru mai multe detalii contacteaza-ne la tel: 0740297211; 0749497924 sau la biroul GAL FDZR Bargau-Calimani din Prundu –Birgaului nr. 408A, vis-à-vis de Primaria Prundu Birgaului!