In data de 12 februarie 2017, a fost organizata cea de-a doua actiune de animare, informare si promovare a SDL si a proiectului „ Functionarea Grupului de Actiune Locala si animare a teritoriului”.
Aceasta a avut loc in incinta Sali de sedinte a primariei din Localitatea Dumitrita. La activitate au participat, alaturi de membrii executivului GAL, 26 de persoane: fermieri, antreprenori locali, membrii ai asociatiilor crescatorilor de animale, primarul comunei Dumitrita, Uchienciuc Ilie, alaturi de invitati, colaboratori, experti in accesarea fondurilor PNDR pe Masurile agricole, cu experienta in activitatea de asociere, dezvoltare de cooperative agricole.
Echipa executiva a GAL F.D.Z.R. Bîrgău-Călimani a inceput expunerea prin prezentarea organizatiei, a teritoriului si a realizarilor, precum si a prezentului proiect, apoi au fost prezentate urmatoarele:
1. Măsurile de finanțare prevăzute în Stategia de Dezvoltare Locală 2016 – 2023: condițiile de eligibilitate, criteriile de selecție, sumele și procentele de finanțare prevăzute in fisa masurii pentru fiecare masura, modalitatea de depunere a proiectelor, etc. Dupa prezentarea datelor generale, au fost purtate discutii in cadrul fiecarei masuri cu potentialii beneficiari interesati, in cadrul unor studii de caz pe ideile de proiect emise de participanti, punctand aspectele legate de eligibilitatea beneficiarilor, activitatilor, punctaj, procente de finantare, specificitati care tin de APIA etc.
2. In cadrul discutiilor, la solicitarea participanților, experții GAL si invitatii au prezentat diferențele dintre finanțările cuprinse in cadrul măsurilor existente în SDL (Sub-masura 19.2) și cele din PNDR, avantaje si dezavantaje, specificitati.
3. La interventia primarul comunei, d-ul Ilie Uchienciuc, d-ul director APIA, Florin Capraru, a dat raspunsuri participantilor pe urmatoarele spete: pachete de agromediu, cedarea exploatatiilor agricole catre posibili beneficiari de proiecte, construirea platformelor betonate pentru depozitarea gunoaielor de grajd, etc.
4. In final s-a prezentant un calendar al activitatilor GAL, s-a specificat ca datorita lipsei ghidului si Manualului de procedura pe Sub-masura 19.2, nu poate fi dat un termen clar pentru lansarea sesiunilor in cadrul GAL, estimativ fiind precizat sfarsitul lunii aprilie, ca cel mai optimist termen.
S-a prezentat programul GAL-ului, si modalitatile de contactare, fiind adresata invitatia de a contacta echipa pentru orice informatie de care au nevoie pentru a a accesa fondurile europene.