Grupul de Acțiune Locală Federația pentru Dezvoltarea Zonei Rurale „Bârgău-Călimani”, beneficiar al proiectului „Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală”, Măsura 19 LEADER – Sprijin 19.2 din cadrul PNDR 2014-2020, în urma sesiunilor de depunere proiecte Măsura 05/2A – Investiții în active fizice pentru exploatații agricole deschisă în perioada 30 octombrie – 30 noiembrie 2016 și Măsura 06/2A – Investiții în active fizice pentru explatații pomicole, deschisă în perioada 31 octombrie – 30 noiembrie 2017, anunță că în data de 30 noiembrie 2017, a încheiat sesiunile nr. 3/2017 și nr. 4/2017, de depunere de proiecte pentru aceste măsuri, după cum urmează:

Măsura Proiecte depuse Valoare nerambursabilă solicitată Federației pentru Dezvoltarea Zonei Rurale

„Bârgău-Călimani”

Măsura 05/2A 0 0
Măsura 06/2A 1 200.000 euro
Total 1 200.000 euro

 

Fondul nerambursabil disponibil pentru sesiunea nr.3/2017 este de 343.740 euro, iar pentru sesiunea nr. 4/2017 este de 200.000 euro.

Vă anunțăm că toate proiectele depuse se află în etapa de evaluare în vederea selectării acestora pentru finanțare.

Anunțarea rezultatelor pentru cererile de finanțare depuse în cadrul acestei sesiuni se va face după aprobarea Raportului de Selecție de către Comitetul de Selecție a Proiectelor.

Pentru informații așteptăm să ne contactați, la următoarele date de contact: office@birgau-calimani.ro, gal@birgau-calimani.ro, tel: 0786780221; 0786780220, www.birgau-calimani.ro, sau la biroul GAL FDZR Bârgău-Călimani din localitatea Prundu Bîrgăului, str. Principală, nr. 408/a.

Descarcă Comunicat închidere sesiune măsura M5 si M6