Măsura de finanțare M 3, Domeniu de intervenție 6B – ,,Servicii de bază și reînnoirea satelor”
Data lansării apelului de secție: 13 IANUARIE 2020
Numărul de referință al sesiunii de cereri de proiecte: M 3/ 6B – 01/2020- 13.01.2020

GAL FDZR Bârgău-Călimani anunță public, deschiderea în perioada 13.01.2020-23.01.2020, a primei sesiuni de depunere de proiecte aferentă anului 2020 pentru Măsura de finanțare M 3/6B – ,,Servicii de bază și reînnoirea satelor”, finanțata prin Măsura 19 LEADER – Submăsura 19.2 Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală.
TERMENUL LIMITĂ de depunere a Cererilor de Finanțare pentru M 3/6B: 23.01.2020, ora 15:00′ Beneficiari eligibili:
Beneficiari direcți:
• Comunele, conform legislației naționale în vigoare și asociațiile acestora;
• ONG-uri, conform legislației naționale în vigoare;
• Unități de cult, conform legislației naționale în vigoare;
• Persoane fizice autorizate/societăți comerciale care dețin în administrare obiective de patrimoniu cultural de utilitare publică.
• Parteneriate publice-private

Sediul social și punctul/punctele de lucru, după caz, ale solicitantului trebuie să fie situate în spațiul rural, pe teritoriul GAL, activitatea desfășurând-se în spațiul rural.

Beneficiari indirecți:
• Populația locală și turiștii din zona;
• Agenți economici din teritoriu (inclusiv fermieri din categoria PFA; II; IF; SRL; SRL-D);
• ONG-uri din teritoriu ;
• Parteneriate constituite pentru implementarea constituirea formelor asociative și/sau realizarea de proiecte pe teritoriu GAL;

Fondul disponibil pentru sesiunea nr. 1/2020: 80.280 Euro

Valoarea sprijinului: Valoarea minima a sprijinului nerambursabil acordat unui proiect finanțat prin această măsură, in acest apel de selecție este de 5.000 euro, iar valoarea maximă, nerambursabilă, acordată unui proiect aste de 42.000 euro.

Sumele aplicabile și rata sprijinului:
Valoarea maximă a sprijinului: nu va depăși 200.000 euro, indiferent de tipul investiției.
Pentru beneficiarii publici ponderea sprijinului nerambursabil este de 100 % din cheltuielile eligibile dacă investiția nu este generatoare de venituri și de 90 % dacă se generează venituri.
În cazul investițiilor beneficiarilor privați, ponderea sprijinului este maxim 90 % dacă acestea sunt generatoare de venituri și de 100 % dacă nu sunt generatoare de venituri.
Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei măsuri va fi 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele de utilitate publică, negeneratoare de venit și nu va depăși 42.000 euro /proiect.

Data limită de depunere a proiectelor: 23 IANUARIE 2020, ora 15:00.

Locul și intervalul orar unde se pot depune proiectele: biroul GAL FDZR Bârgău-Călimani din localitatea Prundu Bîrgăului, str. Principală, nr. 408/A (vis-a-vis de clădirea Primăriei Prundu Bîrgăului), jud. Bistrița-Năsăud, înaintea datei limită de depunere specificată în Apelul de Selecție, de luni până vineri între orele 10:00-15:00.

Informații privind accesarea și derularea Măsurii de finanțare M 3/6B- ,,Servicii de bază și reînnoirea satelor”, sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului și anexele acestuia de pe site-ul GAL FDZR Bârgău-Călimani www.birgau­calimani.ro și în Apelul de Selecție (varianta detaliată) pentru Măsura 3 /6 B – sesiunea 1 / 2020, disponibil pe www.birqau-calimani.ro. Aceste documente pot fi obținute și în varianta electronică (suport CD/DVD) și pe suport tipărit la sediul GAL FDZR Bârgău-Călimani din localitatea Prundu Bîrgăului, nr. 408/A (vis-a-vis de clădirea Primăriei Prundu Bîrgăului), de luni până vineri între orele 10:00-14:00.

Contact:
E-mail: office@birqau-calimani.ro, gal@birqau-calimani.ro Tel. 0786 780 221, 0786 780 220.