Comunicat prelungire sesiune 1/2022 măsura M3/6B

Masura de finantare M 3, Domeniu de intervenție 6B – „Servicii de bază și reînnoirea satelor”

Data lansării apelului de secție: 15 martie 2022

Numărul de referință al sesiunii de cereri de proiecte: M 3 / 6B – 01/2022 – 15.03.2022

GAL FDZR Bârgău-Călimani anunță public, deschiderea în perioada 15.03.2022 – 5.05.2022, a primei sesiuni de depunere de proiecte aferentă anului 2022 pentru Masura de finantare M 3/6B – „Servicii de bază și reînnoirea satelor”, finanțata prin Măsura 19 LEADER – Submăsura 19.2 Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală.

TERMENUL LIMITĂ de depunere a Cererilor de Finanțare pentru M 3 / 6B: 5.05.2022, ora 15:00*

Beneficiari eligibili:
Beneficiari direcți:
• Comunele, conform legislației naționale în vigoare si asociatiile acestora;
• ONG-uri, conform legislației naționale în vigoare;
• Unități de cult, conform legislației naționale în vigoare;
• Persoane fizice autorizate/societăți comerciale care dețin în administrare obiective de patrimoniu cultural de utilitate publică.
• Parteneriate publice-private

Sediul social și punctul/punctele de lucru, după caz, ale solicitantului trebuie să fie situate în spațiul rural, pe teritoriul GAL, activitatea desfășurând-se în spațiul rural.

Beneficiari indirecți:
• Populația locală si turistii din zona;
• Agenți economici din teritoriu ( inclusiv fermieri din categoria PFA; II; IF; SRL; SRL-D);
• ONG-uri din teritoriu ;
• Parteneriate constituite pentru implementarea constituirea formelor asociative si/sau realizarea de proiecte pe teritoriu GAL;

Atentie!!!
Finalizarea proiectelor se va face până la 31.12.2025.

Fondul disponibil pentru sesiunea nr. 1/2022: 38.280 Euro

Valoarea sprijinului: Valoarea minima a sprijinului neramursabil acordat unui proiect finantat prin aceasta masura, in acest apel de selectie este de 5.000 euro, iar valoarea maxima, nerambursabila, acordata unui proiect este de 38.280 Euro

Sumele aplicabile și rata sprijinului:
Valoarea maximă a sprijinului: nu va depăși 38.280 euro, indiferent de tipul investiției.
Pentru beneficiarii publici ponderea sprijinului nerambursabil este de 100 % din cheltuielile eligibile dacă investiția nu este generatoare de venituri și de 90 % dacă se generează venituri.
În cazul investițiilor beneficiarilor privați, ponderea sprijinului este maxim 90 % dacă acestea sunt generatoare de venituri și de 100 % dacă nu sunt generatoare de venituri.
Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei măsuri va fi 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele de utilitate publică, negeneratoare de venit și nu va depăși 38.280 Euro/proiect.

Locul și intervalul orar unde se pot depune proiectele: biroul GAL FDZR Bârgău-Călimani din localitatea Prundu Bîrgăului, str. Principală, nr. 408/A (vis-a-vis de clădirea Primăriei Prundu Bîrgăului), jud. Bistrița-Năsăud, înaintea datei limită de depunere specificată în Apelul de Selecție, de luni până vineri între orele 10:00 – 16:00.

Informații privind accesarea și derularea Măsurii de finantare M 3/6B – „Servicii de bază și reînnoirea satelor”, sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului și anexele acestuia de pe site-ul GAL FDZR Bârgău-Călimani www.birgau-calimani.ro și în Apelul de Selecție (varianta detaliată) pentru Măsura 3 /6 B – sesiunea 1/ 2022, disponibil pe www.birgau-calimani.ro. Aceste documente pot fi obținute și în varianta electronică (suport CD/DVD) și pe suport tipărit la sediul GAL FDZR Bârgău-Călimani din localitatea Prundu Bîrgăului, nr. 408/A (vis-a-vis de clădirea Primăriei Prundu Bîrgăului), de luni până vineri între orele 10:00 – 14:00.

Contact:
E-mail: office@birgau-calimani.ro, gal@birgau-calimani.ro
Tel.: 0740297211.

Comunicat prelungire sesiune 1/2021 Masura M3/6B

Comunicat privind prelungirea sesiunii nr. 1/ 2021 de depunere a proiectelor in cadrul masurii de finantare M 3, Domeniu de intervenție 6B – Servicii de bază și reînnoirea satelor din cadrul GAL Federaţia pentru Dezvoltarea Zonei Rurale „Bârgău- Călimani”

Grupul de Acțiune Locală Federația pentru Dezvoltarea Zonei Rurale „Bârgău – Călimani” anunță public prelungirea în perioada 30.04.2021 – 28.05.2021, a primei siuni de depunere de proiecte aferentă anului 2021 pentru Masura de finantare M 3/6B – „Servicii de bază și reînnoirea satelor”, finanțata prin Măsura 19 LEADER – Submăsura 19.2 Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală.

TERMENUL LIMITĂ de depunere a Cererilor de Finanțare pentru M 3 / 6B : 28 mai 2021, ora 15:00* (mai mult…)

Comunicat închidere sesiune 1/2020 – Masura de finantare M 3/6B

Comunicat  de închidere a sesiunii 1/2020 a cererii de proiecte în cadrul GAL Federația pentru Dezvoltarea Zonei Rurale „Bârgău-Călimani”

Grupul de Acțiune Locală, Federatia pentru Dezvoltarea Zonei Rurale „Bârgău – Călimani”, cu sediul în comuna Prundu Bîrgăului, nr. 512, județul Bistrița-Năsăud, beneficiar al proiectului „Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală”, Măsura 19 LEADER – Sprijin 19.2 din cadrul PNDR 2014-2020, în urma sesiunii de selecție desfasurata pentru: (mai mult…)

Comunicat Inchidere sesiune nr.3 /2019

Inchidere sesiune nr.3 /2019 a Cererii de proiecte în cadrul GAL Federaţia pentru Dezvoltarea Zonei Rurale „Bârgău- Călimani”

Grupul de Acțiune Locală, Federatia pentru Dezvoltarea Zonei Rurale „Bârgău – Călimani”, cu sediul în comuna Prundu Bîrgăului, nr. 512, județul Bistrița-Năsăud, beneficiar al proiectului „Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală”, Măsura 19 LEADER – Sprijin 19.2 din cadrul PNDR 2014-2020, în urma sesiunii de selecție desfasurata pentru: (mai mult…)