În data de 26 aprilie 2017, a fost organizata actiune de animare, informare si promovare a SDL si a proiectului „Functionarea Grupului de Actiune Locala si animare a teritoriului” din comuna Cetate.
Aceasta a avut loc in Sala de ședința a Primăriei Cetate. Alaturi de membrii executivului și a voluntarilor GAL au mai fost prezente încă 15 persoane: fermieri, antreprenori locali, membrii ai asociatiilor crescatorilor de animale, primarul comunei, dl. Tarniță Lucian și alți colaboratori experti în accesarea fondurilor PNDR pe măsurile agricole, cu experienta in scrierea, accesarea și implementarea proiectelor.
În cadrul întâlnirii au fost prezenți foarte mulți cetățeni ai comunei, care nu au mai auzit până în prezent de GAL F.D.Z.R. Bargău-Călimani, iar datorită acestui fapt echipa executivă GAL intoducerea semniarului au realizat-o prin prezentarea organizației, a teritoriului și a perioadei de implementare trecute, precum și a prezentului proiect (Strategia de Dezvoltare Locală 2016 – 2023). Apoi s-au prezentat și discutat următoarele:
1. Măsurile de finanțare prevăzute în Stategia de Dezvoltare Locală 2016 – 2023: condițiile de eligibilitate, criteriile de selecție, sumele și procentele de finanțare prevăzute in fisa masurii pentru fiecare masura în parte, modalitatea de depunere a proiectelor, de evaluare și de selcție, etc. Dupa prezentarea datelor generale, au fost purtate discutii in cadrul fiecarei masuri cu potentialii beneficiari interesati, in cadrul unor studii de caz pe ideile de proiect emise de participanti, punctand aspectele legate de eligibilitatea beneficiarilor, activități eligibile, punctaj și criterii de selecție, procente de finantare, specificitati care țin de APIA, etc. .
2. In cadrul discutiilor, la solicitarea participanților, echipa executivă GAL împreună cu exerții colaboratori au prezentat diferențele dintre finanțările agricole cuprinse în cadrul măsurilor existente în SDL (Sub-masura 19.2) și cele din PNDR, avantajele și dezavantaje specifice.
3. Discuția predominantă din domeniul agricol a fost despre proiectele ce fac referire la crescătorii de ovine și bovine predominanți în teritoriul comunei Cetate. Participanții au mai fost interesați de condițiile impuse de către APIA în cazul în care vor fi beneficiari de proiecte pentru aceleasi suprafete pe care momentan au subventia de agromediu, precum si de masura 1.4.1, in toate aceste cazuri aducandu-li-se lamuririle necesare.

4. De asemenea, tot la solicitarea participantiilor, în linii mari s-au purtat discuții referitoare la masurile non-agricole, cu interes major pentru partea de servicii: frizerie, coafor, service auto.
5. În final s-a prezentant un calendar al activitatilor GAL, s-a specificat că datorita propunerilor de modificare a Procedurii de evalauare și selecție respectiv și a Fișelor de Evaluare care sunt transmise la minister de către FNGAL, nu poate fi dat un termen clar pentru lansarea sesiunilor în cadrul GAL, aprobul pentru acestea nefiind încă primit.
6. S-a prezentat programul GAL-ului, si modalitatile de contactare, fiind adresata invitatia de a contacta echipa pentru orice informatie de care au nevoie pentru a accesa fondurile europene.